Standardhus ska öka konkurrensen inom byggandet

KONKURRENS. Standardiserade flerbostadshus och upphandlingsstöd ska öka konkurrensen på den ineffektiva byggmarknaden, enligt en utredning.

Regeringens utredare av byggkonkurrensen Sten Nyberg, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet, har kommit fram till att det finns en hel del problem på bostadsmarknaden. Förutom att nybyggandet har varit lågt är det en negativ produktivitet och höga kostnader. Dålig konkurrens är en av förklaringarna.

– Kraven på byggnation har ökat, vilket kan vara kostnadsdrivande. Men det är svårt att komma ifrån att konkurrensen har varit låg, säger Sten Nyberg till Altinget. 

Nyberg baserar det bland annat på att produktiviteten har varit så mycket lägre i byggsektorn än i övriga näringslivet.

En lösning för hela landet

En lösning för att få enklare byggande är standardiserade hus som är godkända i hela landet.

– Det innebär inte ett nytt miljonprogram. Vill man bygga enkla hus är det en fördel om det går att bygga så inom hela landet, säger Nyberg.

Hans förslag är att regeringen tar initiativ till en nationell strategi med sikte på att bygga typgodkända flerbostadshus. Tanken är att det ska leda till kostnadseffektiva hus för de stora behov som finns i dag och i lägen där det annars inte är lönsamt.

Sten Nyberg menar att det ger förutsättningar för innovativa lösningar och volymer som kan vara attraktiva för såväl större som mindre aktörer inom bostadsbyggandet.

För få i upphandlingarna

Nyberg föreslår även att kommuner och mindre företag ska ges stöd vid offentliga upphandlingar.

I dag är det i genomsnitt drygt fyra företag som är med vid en upphandling.

– Det är genomsnittet. Men för många upphandlingar är det färre och det ger anledning till oro, säger Nyberg.

Om företag får stöd kan kostnaden för att lämna ett anbud vid en upphandling minska.

– Man väger sannolikheten för att vinna med kostnaden att göra upphandlingen. Därför blir det inte så många som lägger anbud i dag, säger Nyberg.

Locka hit utländska bolag

Ett annat problem som Sten Nyberg identifierat är långa processer för byggbolag att få mark tilldelad. Det skrämmer bort framför allt utländska bolag.

– Det tar längre tid i Sverige att få tillgång till byggbar mark än i exempelvis Tyskland.

Om konkurrensen ökar får det dubbla effekter.

– Det blir ökat incitament att bygga mer. Men det kan också spilla över till lägre byggkostnader vilket gör att det kan bli lönsamt att bygga där det tidigare inte var det.

Nyberg menar att staten ska ta initiativ för att öka transparensen och enhetligheten i de kommunala bygg- och markprocesserna. En enklare markprocess är också viktigt för att kunna genomföra förslaget med typgodkända hus.

Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP) anser att många av förslagen är intressanta.

– Framför allt att man lyfter upp frågorna om hur kommuner och regeringen kan jobba med frågorna och digitaliseringen av planprocessen. När det gäller överklagande av planprocessen har vi redan ett förslag, säger han till Altinget.

Forrige artikel Danskt ja till ID-kontroller Næste artikel Oppositionens krav: granskning av kostnader i kriminalvård
Rysk media skildrar Sverige mest negativt

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt. 

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

FÖRSLAG. Ledamöter som inte närvarar i riksdagen tillräckligt ofta ska tvingas betala tillbaka arvode föreslår en parlamentarisk kommitté.

– Det är förstås helt orimligt och oacceptabelt att strunta i riksdagsarbetet och ändå fortsätta uppbära riksdagsarvode, säger talman Andreas Norlén till Altinget.