Spridning av bilder från domstol kan stoppas

RÄTTSVÄSEN. Dagens fotoförbud i domstolarna kan byggas ut, enligt uppdraget till en utredare. Dessutom vill regeringen ha klarlagt om det går att ingripa mot fotografering som sker strid med förbudet och att dessa bilder sedan sprids på nätet.

Bakgrunden till de direktiv som utredaren Barbro Thorblad, tidigare generaldirektör för Domstolsverket, har fått är att regeringen vill öka säkerheten för vittnen och brottsoffer och hindra att de utsätts för hot och påtryckningar i samband med rättegångar – inte minst från medlemmar i kriminella sammanslutningar.

I dag råder ett foto- och filmförbud i rättssalen, men utredaren ska analysera om det finns behov att utvidga det förbudet till att också gälla andra delar av domstolsbyggnaden.

Det är idag lätt att filma och fotografera inne i rättssalen med hjälp av mobilkameror och liknande. Dessa bildupptagningar kan sedan lätt läggas ut på nätet som ett led i påverka vittnen och brottsoffer. Om fotoförbudet ska ha någon mening måste det finnas en möjlighet att ingripa mot den som bryter mor reglerna, enligt regeringen. Därför ska utredaren granska om det behövs en lagstadgad rätt att ingripa mot fotografering som sker i strid med fotoförbudet liksom en senare spridningen av sådan bilder.

Inte påverka grundlagen

I direktiven betonar regeringen att nyhetsförmedling inte ska påverkas, och att förslagen måste vara förenliga med grundlagen. Utredaren har dock inte uppgift att föreslå grundlagsändringar.

En annan del av uppdraget är att undersöka om det, trots fotoförbudet, ska vara möjligt att ha kameraövervakningen i en rättssal.

I uppdraget ingår också att granska och ta fram eventuella förslag om ett förbud mot att vid en domstolsförhandling bära symboler och kläder med koppling till kriminella nätverk som han uppfattas som hotfulla mot vittnen och brottsoffer.

Senast den 1 juni 2017 ska slutsatserna redovisas för regeringen.

Forrige artikel Kommunernas veto mot sprututbyte slopas Næste artikel Generaldirektörer föreslår fond för vattenkraften Generaldirektörer föreslår fond för vattenkraften