SPF: Oacceptabelt att åldersdiskriminering tillåts fortgå

DEBATT. Åldersdiskriminering i vård och omsorg måste upphöra omgående. Avgiftsfri screening bör gälla alla, oavsett ålder. Även äldre måste ha rätt till goda levnadsvillkor inom Socialtjänstlagen, skriver Gösta Bucht vid SPF Seniorerna.

Av: Gösta Bucht
Sakkunnig vård- och omsorgsfrågor SPF Seniorerna

 

Äldre är myndiga personer och en del av samhället på lika villkor som alla andra. Det ska inte finnas någon särlagstiftning för seniorer, och existerande åldersgränser som begränsar äldres möjlighet till vård, omsorg och socialförsäkringsförmåner måste både motverkas och avskaffas.

Det handlar om rehabilitering, cancerscreening som upphör vid en viss ålder, rätten att arbeta kvar, rätten till ”god levnadsnivå” vid funktionshinder som upphör vid 65 års ålder och så vidare. Vi blir dessutom fler äldre som lever längre och är mycket friskare i dag än för några generationer sedan – vilket gör åldersgränser alltmer oförsvarbara.

Nya regler diskriminerar

Staten har både en gällande lag emot åldersdiskriminering och en Hälso- och sjukvårdslag vars mål är vård på lika villkor. Ändå införs regler som särskiljer människor på grund av ålder. Så sent som i juni kom ännu en bekräftelse på hur äldre drabbas enbart på grund av ålder. Regeringen bemyndigar Socialstyrelsen att sätta åldersgränser för avgiftsfri screening för livmoderhalscancer, vilket enligt ett tidigare regeringsförslag skulle innebära att kvinnor fyllda 65 år inte omfattas.

Det är inte bara ren åldersdiskriminering utan också direkt motsägelsefullt. För syftet med förslaget är ”att öka deltagandet i gynekologiska cellprovtagningar för att minska antalet dödsfall i livmoderhalscancer. Ingen kvinna ska behöva avstå från screening för livmoderhalscancer av ekonomiska skäl.”

Cancerrisk ökar med ålder

Cancern vänder inte i dörren för att man passerar en viss ålder, istället ökar risken för cancer med åldern. Tidig upptäckt av cancer genom screening leder till mindre lidande och att färre avlider – oavsett när cancern upptäcks.

I sammanhanget livmoderhalscancer innebär det att omkring 1 miljon svenska kvinnor nekas avgiftsfri screening. Nära var fjärde kvinna som drabbas av livmoderhalscancer är 65 år och äldre. 63 procent av de som dör av livmoderhalscancer är kvinnor fyllda 65 år. Hur rimmar det med regeringens syfte att öka deltagandet och minska dödsfallen? Är äldre kvinnors liv mindre värda?

Det andra syftet, att ingen ska behöva avstå av ekonomiska skäl är på gränsen till löjeväckande. Är det några som skulle tvingas avstå från screening på grund av ekonomiska skäl så är det äldre kvinnor. Mer än var femte kvinna som fyllt 65 år lever på inkomster under gränsen för risk för fattigdom, bland kvinnor fyllda 75 år handlar det om nästan var tredje.

Inte första gången

Som om detta inte vore nog så är det heller inte första gången som äldre kvinnor exkluderas från regeringens så kallade vårdsatsningar. Den 1 juli 2016 infördes avgiftsfri mammografiscreening, men endast upp till 74 års ålder, trots att var femte kvinna som drabbas av bröstcancer har fyllt just 75 år.

Det håller inte att ducka och hänvisa till Socialstyrelsen. Myndighetens rekommendationer bygger på att det tyvärr saknas forskning bland äldre patienter – inte på att det finns forskning som talar emot nyttan av screening för äldre kvinnor. Ibland måste det sunda förnuftet få tala. Om mammografi är bra för en 74-åring så är den med stor sannolikhet bra även för äldre än 74 år.

För lite forskning

Detta tydliggör dessutom ett annat problem: Det satsas alldeles för lite resurser på forskning kring sjukdomar och läkemedelsanvändning bland äldre.

Från SPF Seniorerna anser vi att åldersdiskriminering i vård och omsorg måste upphöra omgående. Avgiftsfri screening bör gälla alla, oavsett ålder och även äldre måste ha rätt till goda levnadsvillkor inom Socialtjänstlagen. Samtidigt måste mer resurser satsas på forskning kring äldres sjukdomar.

Forrige artikel MP: Ett tredje juridiskt kön är en frihetsreform MP: Ett tredje juridiskt kön är en frihetsreform Næste artikel Tovatt (MP): Sista droppen fossilt 2030 Tovatt (MP): Sista droppen fossilt 2030