Socialstyrelsen: stor efterfrågan på utländsk sjukvårdspersonal

SJUKVÅRD. Efterfrågan på läkare, barnmorskor och sjuksköterskor ökar snabbare än tillgången. Vårdpersonal utbildad i andra länder kommer även framöver att utgöra ett viktigt tillskott till den svenska hälso- och sjukvården, skriver Socialstyrelsen i en rapport.

Trots att tillgången på både läkare, barnmorskor och sjuksköterskor har ökat med tio procent under en femårsperiod räcker inte det för att möta efterfrågan.

När Socialstyrelsen hösten 2014 skickade ut en enkät svarade elva av sexton landsting att tillgången på barnmorskor är otillräcklig. Bristen på barnmorskor förväntas även öka framöver. Samma sak gällde för distriktsköterskor och specialistsjuksköterskor. Samtliga landsting och regioner svarade att antalet specialistläkare var otillräckligt.

Hälso- och sjukvården kommer därför att vara starkt beroende av läkare utbildade i ett annat land framöver. Några av de förslag på åtgärder som Socialstyrelsen föreslår i rapporten är bland annat ”intensifierad rekryteringar av läkare och sjuksköterskor i andra länder samt utbildningssatsningar för läkare utbildade i andra länder”. Sedan snart tio år tillbaka har Socialstyrelsen beviljat fler utländska läkarlegitimationer än svenska.

Forrige artikel Danmark planerar nya åtgärder mot terrorhot Næste artikel Asylboende i statlig regi granskas
Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

Överblick: S rusar i opinionen och uppehållstillstånd i fara

ÖVERBLICK. Coronakrisen har gjort att stödet för Socialdemokraterna skjuter i höjden. Flera som har sitt uppehållstillstånd knutet till arbete riskerar att förlora det, varnar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Personal på Statens servicecenter exponeras för smitta. Läs Altingets överblick.