Debatt

Socialliberalerna: Talmanspresidiet utför inte sitt arbete

Är Sveriges riksdag en lekstuga och sandlådeinrättning eller verksamhet där man respekterar ordning och reda samt upprätthåller avtal och lag? Det frågar Socialliberalerna.

Vilka signaler skickar talmannen och talmanspresidiet på synen om upprätthållande av lag och ordning bland ledamöterna? frågar debattörerna.
Vilka signaler skickar talmannen och talmanspresidiet på synen om upprätthållande av lag och ordning bland ledamöterna? frågar debattörerna.Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Ingen människa är perfekt och alla gör vi misstag, oftast ofrivilligt. Ibland ser man dock utstuderat beteende som inte är förenligt med ledamotsämbetet och respekt för de lagar man är vald att övervaka, förändra och komplettera.

Vad är demokrati, rättvisa, avtal och våra lagar värda när även tillsatta ordningspersoner i riksdagen gör egna överträdelser mot desamma?

Förbrytelser mot avtalet

Trots återkommande påpekanden nedlåter sig både talmannen och presidiet att utföra sitt arbete och skyddar i stället berörda ledamöter trots att bevis visar att avtal brutits.

Talmansämbetet är den högsta post en person kan väljas till i Sverige. I rang kommer talmannen efter statschefen, alltså efter kungen, men före statsministern. Talmanspresidiet, det vill säga talmannen och de vice talmännen, träffas regelbundet för att avhandla frågor kring hur riksdagens arbete ska ledas. Sittande talman har ansvaret för att ordningen upprätthålls i kammaren.

Genom åren har vi konstaterat hur enskilda riksdagsledamöter gjort sig skyldiga till både ekonomiska, integritetskränkande och etisk-moraliska förbrytelser mot det avtal de tecknat sig att följa då de tillträdde sin post som svensk riksdagsledamot.

Talmannen ska granska och vägleda

I plenum och i sociala media har vi fått höra hur ledamöter som Hanif Bali (M), Oscar Sjöstedt (SD), med flera uttalat sig kränkande mot olika grupper i samhället. Vi har fått erfara hur politiker sett till eget intresse och frångått den uppförandekod riksdagen själv begärt för att öka nivån av god ordning i och utanför riksdagshuset och för att bibehålla folkets förtroende.

I arbetet åligger det talmannen och presidiet att granska och vägleda ledamöterna så de inte gör sig skyldiga till brott mot vare sig juridiska eller etiska regler. De ska vägleda då det finns risk för otillbörligt beteende med tanke på åtagandet nedtecknat i avtalet mellan ledamot och det svenska folket.

Trots återkommande påpekanden utför inte talmannen och presidiet sitt arbete och skyddar i stället berörda ledamöter trots att bevis visar att avtal brutits.

Behövs tydligen inga åtgärder

Även om det är allmänt känt att många partiledare lyfter extra ersättningar via sina respektive bolag etcetera, utanför arvoderad tid (enligt gällande avtal, 24 timmar om dygnet, årets alla dagar) så agerar man inte då vederbörande ignorerar att deklarera dessa sidoinkomster i inkomstdeklarationen till riksdagskansliet.

Man agerar inte då riksdagsledamot Joar Forssell (L) skriver in sig på universitet för lärarstudier där det både förväntas fysisk närvaro och studier i grupp under dagtid och då en nästan 50-procentig frånvaro i voteringssammanhang bortförklaras som god närvaro av partiets gruppledare.

Tillsatta personer i presidiet tycker inte heller att det behövs åtgärd då ledamöter öppet trotsar Riksdagsordningen och hånar Sveriges kungapar genom att inte följa den praxis man tillämpar vid riksdagsårets öppnande.

Är detta nivån?

Vilka signaler skickar talmannen och talmanspresidiet på synen om upprätthållande av lag och ordning bland ledamöterna då den enda gången talmannen (vice) öppet agerar i plenum avser en kvinnlig partiledares klädstil? Vederbörandes kjol ansågs för kort jämte rådande klädkod.

Är detta nivån på lag och ordning som svenska folkets ska fortsätta att acceptera för de cirka 9,5 miljarder som, via skattesedeln, årligen investeras för att bekosta ledamöternas arvoden och driften av det politiska arbetet i riksdag och regering?

Nämnda personer

Hanif Bali

Tidigare riksdagsledamot (M), ledamot kommunfullmäktige Österåker
Gymnasieutbildning

Oscar Sjöstedt

Riksdagsledamot (SD), ekonomisk-politisk talesperson, ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i nationalekonomi (Stockholms uni., 2005)

Joar Forssell

Riksdagsledamot (L), ledamot i partistyrelsen, utrikespolitisk talesperson

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00