Debatt

Socialdemokraterna gömmer arbetslösa i statistik för att vinna val

Precis som 2006 är det många fler som borde räknas in i kategorin arbetslösa. Inför valet 2018 tryckte regeringen in mänger med arbetslösa i extratjänster och moderna beredskapsjobb. Inför detta val har man skapat Stöd och matchning samt Rusta och matcha, skriver Rebecca Weidmo Uvell, riksdagskandidat för Moderaterna i Stockholms stad.

Ju tydligare det blir att landets icke-arbetande utgörs till största del av utlandsfödda desto fler prioriteringar har gjorts för att ge just dessa gräddfiler, skriver debattören.
Ju tydligare det blir att landets icke-arbetande utgörs till största del av utlandsfödda desto fler prioriteringar har gjorts för att ge just dessa gräddfiler, skriver debattören.Foto: Simon Rehnström/SvD/TT
Rebecca Weidmo Uvell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Pandemin har lagt en dimma över mycket, inte minst politiken – som inte stannar men bevakningen av den haltar. Kanske hade media annars reagerat vid det här laget att vi befinner oss i ett likadant läge som 2006.

Sjukskrivningstalen sprängde kolumnerna

För de som minns hade då den trötta socialdemokratiska regeringen Persson i flera år, för att gömma undan de arbetslösa och frisera statistiken inför valet, helt sonika skyfflat undan hundratusentals arbetslösa in i sjukskrivningsstatistiken. Hepp! Så hade Socialdemokraterna trollat bort en hög arbetslöshet.

Nu har vi samma läge som 2006, när Socialdemokraterna av gammal vana gömmer arbetslösa i statistik för att vinna val.

Sjukskrivningstalen sprängde dock nästan kolumnerna och folk förtidspensionerades en masse. Detta la grunden till det mest framgångsrika borgerliga projektet någonsin – Alliansen. Det är lätt att i dag bara fokusera på dåliga saker Alliansen gjorde och glömma allt bra. Att de tog makten från Socialdemokraterna och reformerade politiken, med fokus på utanförskap och arbetslinje, är några av de bra.

”Bred arbetslöshet”

Inför valet 2006 var cirka 390 000 personer arbetslösa. Men betydligt fler jobbade inte. Moderaterna tog fram begreppet ”bred arbetslöshet” för att visa hur många personer som skulle kunna arbeta. Siffran baserades på data från Arbetskraftsundersökningarna (AKU) och visade antal personer i arbetsför ålder som inte förvärvsarbetade eller studerade och inte sökte arbete. Då blev siffran 1 032 000 personer. Svenskt Näringsliv inkluderade även alla som hade någon slags lönesubventionerad anställning och då blev siffran i stället 1 152 000 personer.

Frågan om utanförskap vann valet åt borgerligheten. Nu har vi samma läge som 2006, när Socialdemokraterna av gammal vana gömmer arbetslösa i statistik för att vinna val.

Subventionerade anställningar

I mars 2021 var 549 000 arbetslösa enligt Ekonomifakta. Men det är ju tyvärr inte hela sanningen för precis som 2006 är det många fler som borde räknas in. Att sammanställa alla som 2021 är i utanförskap är dock ett digert jobb.

Sedan har vi alla subventionerade anställningar. Instegsjobb och Nystartsjobb till exempel, båda vikta för utlandsfödda. Extratjänster och moderna beredskapsjobb som regeringen inför valet 2018 tryckte in mängder med arbetslösa i. Inför detta val har man skapat Stöd och matchning samt Rusta och matcha. Enligt siffror jag begärde ut finns 72 000 personer i den första formen och 8 000 i den andra (mars 2021).

Skapar orättvisa

Enligt vårpropositionen tabell 6.7 lever 964 000 personer i dag i en slags definition av utanförskap.

Ju tydligare det blir att landets icke-arbetande utgörs till största del av utlandsfödda desto fler prioriteringar har gjorts för att ge just dessa gräddfiler. Med undanträngningseffekter av svenskfödda som följd. Till exempel de tusentals moderna beredskapsjobb på myndigheter och 11 000 extratjänster i stat och kommun, där majoriteten gick till utlandsfödda.

För när en arbetslös svensk i allt lägre utsträckning får tillgång till reformer för att dessa mer eller mindre uteslutande reserverats för alla andra utan födelseland Sverige skapas stora undanträngningseffekter. Eller med ett annat ord – orättvisa.

Hur många lever i utanförskap?

Och de subventionerade jobben ger i mycket liten utsträckning utlandsfödda riktiga jobb. Ett par procent går vidare till icke-subventionerade anställningar, alltså riktiga jobb.

Enligt en rapport från Entreprenörskapsforum (mars 2020) var 600 000 utlandsfödda inte självförsörjande 2016, det vill säga en lön på 12 600 kronor. Under 2018 försörjde sig 772 000 på bidrag.

Vad är den breda arbetslösheten i dag? Hur många lever i utanförskap 2021, och viktigast, när får vi en debatt om det?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00