Socialdemokrater: Vi måste vässa vår politik inom arbetskraftinvandring

DEBATT. Vi kommer på partikongressen föreslå att beslut fattas i linje med de förslag på arbetskraftinvandring vi presenterar nedan. Vi behöver vässa vår politik, partiet kan aldrig stå still. Det skriver Åsa Eriksson, Jimmy Jansson och Ewa-Leena Johansson (S).

Åsa Eriksson (S)
Riksdagsledamot
Jimmy Jansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Eskilstuna
Ewa-Leena Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Ljusnarsberg


Sverige har sedan 2008 levt med ett av världens mest liberala system för arbetskraftsinvandring. Regelverket instiftades under alliansregeringen och det är tydligt att det sätter arbetsgivarens intressen främst. En socialdemokratisk arbetskraftsinvandringspolitik har i stället två fokus: dels arbetsgivarnas behov av rätt kompetens, dels tryggheten för arbetstagaren.

Orimligt låga löner

I rapporten ”Bakom lacken – ekonomisk utveckling och arbetskraftsinvandring i skönhetsbranschen” (Handelsanställdas förbund, 2019) visas hur nagelteknologer som arbetskraftsinvandrat till Sverige, med vad som på pappret är bra anställningsavtal, möter en verklighet där de i själva verket tvingas jobba under slavliknande förhållanden. Om de klagar riskerar de att förlora sin anställning och därmed sitt uppehållstillstånd.

I Byggnadsarbetaren har vi kunnat läsa om företag som betalat sin utländska arbetskraft 25 kronor i timmen när de anlitats av ett ovetande kommunalt bostadsbolag. Så vill nog få att deras skattepengar ska användas.

Det lilla företaget i Eskilstuna som tvättar mattor vittnar om konkurrensen från oseriösa firmor som dumpar priserna med hjälp av utländsk arbetskraft med orimligt låga löner. Inte sällan vistas de anställda illegalt i Sverige. Så sent som i december förra året slog Riksrevisionen fast att utländska personer drabbas av oskäligt låg lön, mycket långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö och dåliga boendeförhållanden.

"Bättre sent än aldrig"

Förutom lidandet för individen undermineras även kollektivavtalen. Villkor och löner för alla andra riskerar att försämras till följd av hänsynslöst utnyttjande av lågutbildade människor från andra länder.

Den 2 februari presenterades de första förslagen från den utredning som regeringen har tillsatt för att sätta stopp för detta. Utredningen föreslår ökade kontroller av arbetskraftsinvandrares arbetsvillkor och fler verktyg att kontrollera och straffa arbetsgivare som utnyttjar arbetskraften. Det är bra.

Vi välkomnar också att Moderaterna, vars politik gjort att läget är som det är, nu har svängt och omvärderat sin hållning. Bättre sent än aldrig.

Våra förslag

Utredningens delbetänkande och Moderaternas förslag är viktiga steg i rätt riktning men det räcker inte för att skapa en arbetskraftinvandring som är hållbar ur alla aspekter. Vi föreslår därför:

  • Inför principiella branschstopp. Vissa branscher skriker efter specialistkunskap och kompetenser som måste rekryteras utomlands. Samtidigt ser vi hur det i andra branscher satts i system att utnyttja arbetskraftsinvandrare trots att det finns arbetslösa i Sverige som kan ta jobben. Moderaterna har föreslagit att stoppa arbetskraftsinvandringen av personliga assistenter. Vi anser att det kan vara befogat även för andra branscher där det inte råder brist på arbetskraft, eller till arbeten som kräver kortare utbildning.

  • Krav på kollektivavtal och heltidsanställning. Arbetsgivare som vill anlita arbetskraftsinvandrare måste ha tryggheten i ett kollektivavtal och en fackligt organiserad bransch. Dessutom behövs obligatoriska fackliga introduktioner för att alla som arbetar i Sverige ska veta vilka rättigheter och skyldigheter som finns på vår arbetsmarknad.

  • Inför krav på ordnat boende. För att minska risken att den invandrade personen tvingas bo i en byggbod, i en källare eller i en trång lägenhet tillsammans med allt för många andra måste arbetsgivaren visa att ett acceptabelt boende är ordnat.

S behöver vässa politiken

Vi har sett alldeles för många skräckexempel där företag dumpar priser genom att hänsynslöst utnyttja utländsk arbetskraft. Det kan vi inte tillåta. Samtidigt måste vi se till att arbetsgivare som inte hittar rätt kompetens i Sverige snabbt och lätt kan rekrytera från andra länder utan onödigt regelkrångel.

Socialdemokraterna har länge krävt stramare regler men inte fått majoritet för det i riksdagen. Med Moderaternas helomvändning ser vi en möjlighet att genomföra nödvändiga förändringar i lagstiftningen. Men ett parti som vill lösa samhällsutmaningar kan aldrig stå still. Vi anser att även Socialdemokraterna behöver vässa vår politik på området. Vi kommer därför på partikongressen i höst föreslå att beslut fattas i linje med förslagen ovan.

Vi socialdemokrater vet att tydliga, förutsägbara regler som leder till rättvis konkurrens och schyssta villkor efterfrågas av både arbetsgivare och fackföreningsrörelsen. Det ska vi leverera.

Beslutskedja: Åtgärder för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare

6/2
2020
2/3
2020
2/2
2021
19/2
2021
3/5
2021

Forrige artikel Wallmark (M): Ta upp Natooptionen i utrikesdeklarationen Wallmark (M): Ta upp Natooptionen i utrikesdeklarationen Næste artikel Svensk vindenergi: Försvar och vindkraft kan samexistera – även i Sverige Svensk vindenergi: Försvar och vindkraft kan samexistera – även i Sverige
Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

Debatt: Lägg ner Delegationen mot segregation

DEBATT. Delegationen mot segregation (Delmos) arbetar utifrån en inkomplett bild av segregationen. Skattepengar och statsbidrag hamnar i fel händer. Vi måste lägga ner myndigheter som inte gör nytta, skriver Josefin Utas, Slöseriombudsman.