Debatt

Småföretagarnas riksförbund: Demokratiskt tveksamt att seriösa remissvar inte publiceras

Hanteringen av remissvar kan leda till att obekväma röster inte får komma till tals. Det menar Sten Lindgren, förbundssekreterare Småföretagarnas riksförbund.

Remisshanteringen måste förbättras.
Remisshanteringen måste förbättras.Foto: Maja Suslin/TT
Sten Lindgren
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Småföretagarnas Riksförbund representerar cirka 30 000 småföretag vilka tillsammans i grova drag omsätter och sysselsätter motsvarande tre storföretag, cirka 400 miljarder svenska kronor i omsättning och runt 150 000 anställda.

Inte med på remisslistan

Förbundet mottar årligen ett stort antal remisser och besvarar en relativt stor del av dessa. Ofta träffar remisserna rätt, det vill säga om ämnet berör småföretag så är det troligt att vi finns med i listan över remissinstanser. Vi har dock nyligen upptäckt ett undantag vilket verkligen förvånade oss och vi fick oss en tankeställare om hur det står till med de demokratiska processerna.

Redan urvalet av remissinstanser kan försvåra för obekväma röster att komma till tals.

I ett för många småföretag viktigt ämne, elpriserna och ”elstöd” till företagen visade det sig att vi inte fanns med på listan över remissinstanser för Remiss av Promemorian förslag till förordning om elstöd till företag.

Remisstiden var kort och i sista stund lämnade vi ett svar med denna formulering klingande i bakhuvudet: ”Det är inte enbart de remissinstanser som Regeringskansliet har skickat förslaget för yttrande till som kan lämna synpunkter på förslaget. Möjligheten att yttra sig över ett förslag står alltid öppen för var och en som har synpunkter på det.”

”Ett väl genomarbetat svar”

Vi skrev ett i våra ögon väl genomarbetat svar men upptäckte efter en tid att detta inte publicerats. Efter att ha påtalat detta kom ett svar på mailen från en kanslisekreterare: ”På webbplatsen publiceras svar från de som har ombetts att svara på remissen, instanserna står listade i remissmissivet. Det är 41 instanser i remissmissivet och ytterligare 22 instanser, inklusive ni, har skickat in yttranden. Alla svar och yttranden med anledning av remissen finns med i underlaget för de beslut som följer efter remissen.”

Det här är säkerligen en väl känd problematik bland Altingets läsare och vi slår kanske in öppna dörrar. Men, i det här fallet kan man dock konstatera följande:

Läs också

  • Ett osedvanligt stort antal instanser har svarat utan att deras svar har publicerats.
  • Vi representerar dem som till skillnad från storföretagen betalar elskatt, som inte månas om i regeringens stöd till ”el-intensiv basindustri” och som möjligen får ett mindre stöd någon gång kommande höst.
  • Vårt svar är ett av få som har påpekat att regeringen inte infört EU:s pristaksdirektiv på ett korrekt sätt.
  • I det här fallet har publicerade remissvar givit upphov till en förhållandevis omfattande publicitet, där då våra synpunkter således inte kunnat ingå.

Obekväma röster tystas

Vårt svar finns att läsa på vår hemsida. På ett principiellt plan finns det anledning att fråga sig om vi kan lita på den svenska remisshanteringens respekt för demokratiska principer genom att redan urvalet av remissinstanser kan försvåra för obekväma röster att komma till tals.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00