Debatt

Slutreplik: Kvaliteten ska utvecklas, inte avvecklas

DEBATT. De rödgröna har ett ointresse för våra lösningar och svarar inte på något av våra förslag. Men våra förslag kommer höja kvalitén på högskolan, skriver ordförandena för Alliansens studentförbund.

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Greta Eulau
Riksordförande Moderata studenter
Naod Habtemichael
Förbundsordförande Centerstudenter
Natalia Rylander
Riksordförande Liberala studenter
Samuel Dalevi
Förbundsordförande Kristdemokratiska studentförbundet

 

Alliansens studentförbund är glada över att S-studenter, Gröna Studenter och Vänsterstudenter är intresserade av att lyfta frågan kring högskolans framtid. Men det förutsätter färre tillbakablickar och fler reformer för en högskola i rörelse.

Svarar inte på något förslag

Det är anmärkningsvärt att de rödgröna studentförbunden bortser från att replikera ett enda reformförslag som vi lyfte i vår ursprungliga artikel. I stället väljer de att, precis som med sin politik, fästa blicken i backspegeln. I vår ursprungliga artikel presenterade vi tre skarpa förslag för en konkurrenskraftig högskola. Det är reformer som regeringen borde ha prioriterat under sittande mandatperiod. Det gäller att fler studenter både ska ha användning av sin utbildning och få en högre avkastning. Det förutsätter en fokusering på kvalitet snarare än kvantitet, så fler får möjligheten att fullfölja en utbildning, inte bara påbörja den.

Kvaliteten måste också bli högre

Efter att den röda politiken på 90-talet ledde till en utbyggd högskola utan kvalitetsförbättringar, välkomnar vi att S-studenter, Gröna Studenter och Vänsterstudenter lyfter frågan om antalet studieplatser. Antalet studenter ökade nämligen mest under Alliansens tid vid makten. Till skillnad från de rödgröna studentförbunden anser inte vi att det i sig har ett egenvärde, såvida kvaliteten inte upprätthålls. Men den sociala rörligheten, och att din bakgrund inte ska avgöra din möjlighet att studera vidare, har knappast förbättrats under den gångna mandatperioden men är en grundbult i Allianspartiernas politik.

Ointresse för lösningar

När Alliansen satt vid makten genomfördes en hel del nödvändiga reformer och nu behöver mycket mer göras. Den rödgröna regeringens passivitet och ointresse för att hitta lösningar för hur Sverige i framtiden ska kunna vara en ledande kunskapsnation kommer slå hårt mot oss som studerar i dag. Både högskolan och studenter måste ställas om inför de förändringar globaliseringen och digitalisering innebär.

Skattetryck som ger avkastning

Till skillnad från de rödgröna studentförbunden är inte vi en intresseförening för ett höjt CSN-bidrag. Vi tycker i stället att kärnan i den ekonomiska situationen för landets högskolestudenter bör vara att de först ska mötas av en utbildning i världsklass för att sedan mötas av en tätt sammankopplad arbetsmarknad och ett skattetryck som ger avkastning för studieåren. Det är en sund politik för både studenten, akademin – och Sverige i stort.

Nämnda personer

Naod Habtemichael

Liberal skribent
Studier i nationalekonomi (Göteborgs uni)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00