Debatt

Slutreplik: Glädjande att Greenpeace förtydligar kornas nytta

Greenpeace verkar dock tyvärr inte riktigt förstå att krav på kraftiga minskningar av metanutsläppen från djurhållningen gynnar de djurslag som är mest industriellt uppfödda och som äter mat som människor kan äta, skriver Gunnar Rundgren i en slutreplik.

Om klimatet är fuktigt kommer det gräs som inte äts ruttna och bilda metan och om klimatet är torrt kommer det brinna och avge metan. En utslaktning av kor kommer därför inte att leda till en minskning av metanutsläppen i samma utsträckning. Hur stor den verkliga nettoeffekten blir vet varken jag eller Greenpeace, skriver debattören.
Om klimatet är fuktigt kommer det gräs som inte äts ruttna och bilda metan och om klimatet är torrt kommer det brinna och avge metan. En utslaktning av kor kommer därför inte att leda till en minskning av metanutsläppen i samma utsträckning. Hur stor den verkliga nettoeffekten blir vet varken jag eller Greenpeace, skriver debattören.Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Det är glädjande att Greenpeace förtydligar att korna gör nytta i jordbruket “när de är integrerade i hållbara odlingssystem och tillåts vara ute och äta gräs på marker som inte kan användas till att odla mat för människor”, samt att man är orolig för trenden mot ett allt mer industrialiserat jordbruk och djurhållning, där vi får allt större gårdar och färre bönder. Vi är helt överens om det!  

Storskalighet gynnas

Greenpeace verkar dock tyvärr inte riktigt förstå att krav på kraftiga minskningar av metanutsläppen från djurhållningen gynnar de djurslag som är mest industriellt uppfödda och som äter mat som människor kan äta. Även för nötkreatursuppfödningen (både för kött och mjölk) gynnar ett metanfokus den mest intensiva uppfödningen som släpper ut mindre per producerad enhet. De metoder som finns för att minska metanutsläppen (fodertillsatser, metanåtervinning från stallar och avel) gynnar också den storskaliga och industriella uppfödningen.

Metan från betande kor, renar och får är en lika naturlig del av de biologiska kretsloppen som metan från älgar eller våtmarker.

Läs också

På jordbrukssidan skulle ett fokus på ökat ekologiskt lantbruk med minskad användning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel ge mycket stor effekt på klimatet samtidigt som det skulle gynna den biologiska mångfalden, motverka storskaligheten och, som en bieffekt, minska produktionen av kyckling och gris.

Naturlig del av kretsloppet

Metan från betande kor, renar och får är en lika naturlig del av de biologiska kretsloppen som metan från älgar eller våtmarker. Om vi slaktar ut korna kommer det gräs som inte längre betas av kor ätas av vilda djur eller insekter vilka också släpper ut metan. Om klimatet är fuktigt kommer det gräs som inte äts ruttna och bilda metan och om klimatet är torrt kommer det brinna och avge metan. En utslaktning av kor kommer därför inte att leda till en minskning av metanutsläppen i samma utsträckning. Hur stor den verkliga nettoeffekten blir vet varken jag eller Greenpeace.

Om man vill minska metanutsläppen är den lågt hängande frukten de fossila metanutsläppen, särskilt som senare års forskning visat att de är mycket större än man tidigare beräknat och ökande samt att stora delar av utsläppen är enkelt åtgärdade.

Tidigare inlägg i debatten

Greenpeace kampanj mot industriell djurhållning har fel fokus

Greenpeace nya kampanj för utslaktning av världens kor och får bygger på felaktig information och spelar fossilindustrin och den industriella djurhållningen i händerna. Det skriver Gunnar Rundgren, jordbrukskonsult, småbonde och författare. 

Replik: Nötkötts- och mjölkindustrin står för en tredjedel av metanutsläppen

Behovet att fasa ut alla fossila bränslen så fort som möjligt kvarstår naturligtvis, men att minska utsläppen av metan och lustgas från samtliga sektorer är vår bästa chans att undvika en farlig klimatmässig overshoot i närtid. Det skriver David Zetterström på Greenpeace i en replik till Gunnar Rundgren.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00