Debatt

Slutreplik: Ett samhälle behöver visioner, Rück

Vad vore ett samhälle utan visioner? Det frågar sig företrädare för NSPH, SPES och Suicid Zero i en slutreplik till professor Christian Rück.  

”Visionen är en slags guide för att hjälpa viktiga aktörer att fatta beslut som överensstämmer med dess grundläggande värdering och inriktning”, skriver skribenterna i en slutreplik. 
”Visionen är en slags guide för att hjälpa viktiga aktörer att fatta beslut som överensstämmer med dess grundläggande värdering och inriktning”, skriver skribenterna i en slutreplik. Foto: Isabell Höjman/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Poängen med en vision är just att det är en vision och inte ett mål. En vision kan sägas uttrycka ett framtida tillstånd man vill uppnå. Den behöver, i stunden då den kommer till, inte uppfylla krav på realism, tidsbundenhet eller en mätbarhet.

Martin Luther King hade en vision. Var den realistisk? Är den alltjämt meningsfull?

Samtliga skribenter

Conny Allaskog
Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH

Rickard Bracken
Suicide Zero

Inger Händestam
SPES – Suicidprevention och efterlevandestöd

Visionen är en guide 

Självmord är som tidigare konstaterats ett komplext samhällsproblem och det finns inte en given lösning. Vi menar att nollvisionen har sin plats genom att den ger uttryck för samhällets ambition – ”att ingen ska hamna i ett sådant hjälplöst tillstånd att hen bedömer att den enda utvägen är att ta sitt liv”.

Visionen är en slags guide för att hjälpa viktiga aktörer att fatta beslut som överensstämmer med dess grundläggande värdering och inriktning. Vi kan mycket bättre.

Politiskt ansvar att hjälpa

Nollvisionen signalerar enligt Christian Rück att varje självmord är ett misslyckande och den bidrar till att kasta skuld på de som står kvar och försökte hjälpa. Vi håller inte med. Det vi ser är att människor som råkat ut för den kanske svåraste av förluster vill använda sina erfarenheter för att hjälpa andra.

Vi menar att politiskt ansvariga, och andra beslutsfattare, har ett särskilt ansvar att hjälpa till i det arbetet och med visionen som utgångspunkt se till att det finns resurser, planer och samordnade insatser med stöd i forskning som kan hjälpa människor i den svåraste av situationer.

Svaret på den frågan bland våra ledande politiker och beslutsfattare tycks vara nej.

Vill vi ha ett samhälle utan visioner? Svaret på den frågan bland våra ledande politiker och beslutsfattare tycks vara nej.

Vi är till exempel på gång att få en nationell nollvision gällande våld i nära relationer. Samma ambition om en nollvision med syfte att rädda liv finns i den nationella narkotikapolitiken och i trafiksäkerhetsarbetet. I de flesta diskrimineringsplaner på lokal nivå finns en uttalad nollvision för kränkningar. Alla dessa stödjer varandra och ytterst stödjer de även visionen om ett samhälle utan självmord.

Nämnda personer

Christian Rück

Professor i psykiatri Karolinska institutet, forskningsgruppsledare Centrum för psykiatriforskning

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00