Debatt

Sluta jaga väderkvarnar och lägg kraft på omsorgen

Svensk socialpolitik fokuserar i alltför hög grad på driftsformer i stället för kvalitet och resultat för den enskilde. Tron på att vår modell är överlägsen gör också att man missar möjligheten att lära sig av andra. Nästa regering borde lägga kraft inom omsorgen på vad vi får för skattepengarna och gå mer mot att belöna sociala utfall.

År 2021 uppgick kommunernas kostnader till totalt 735 miljarder kronor. En försvinnande liten andel av dessa miljarder belönar önskvärda sociala utfall, skriver Humanas vd Johanna Rastad.
År 2021 uppgick kommunernas kostnader till totalt 735 miljarder kronor. En försvinnande liten andel av dessa miljarder belönar önskvärda sociala utfall, skriver Humanas vd Johanna Rastad.Foto: Pontus Lundahl/TT
Johanna Rastad
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Svensk socialpolitik fokuserar i alltför hög grad på driftsformer i stället för kvalitet och resultat för den enskilde. Tron på att svensk socialpolitik är överlägsen gör också att man missar möjligheten att lära sig av andra. Nästa regering borde lägga kraft inom omsorgen på vad vi får för skattepengarna och gå mer mot att belöna sociala utfall.

Efter två år av pandemi har länder runt om i världen sett en enorm ökning av både statlig intervention och outsourcing. En debatt kring resultat, tvärsektoriella partnerskap, finansiering, upphandling och styrning har aldrig känts så relevant. Vi är vid en tidpunkt där vi har möjlighet att lära av andra länder och sektorer för att bygga en omsorg som fokuserar på kvalitet och belönar resultat.

Vad får vi för skattepengarna kan i framtiden besvaras med – väldigt mycket!

Vi behöver ökad effektivitet

Det är dags att ompröva hur samverkan hanteras på både lokal och nationell nivå för att få fram fler finansiärer i privat och offentlig drift som man har gjort i andra jämförbara länder. Detta i stället för att som nu ensidigt debattera driftsformer. Givet begränsade samhällsresurser krävs en ökad effektivitet även inom det sociala området.

Vi behöver fokusera på samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn för att förbättra de faktiska resultaten. Ett sätt är att i högre grad belöna efterfrågade sociala utfall i stället för att enbart belöna produktion eller ensidigt argumentera för mer resurser till vården och omsorg. Vi borde belöna vändning av låga skolresultat, minskad psykisk ohälsa eller minskat beroende. Vi vet inte idag vilken regering det blir efter valet den 11 september. Men den regering som tillträder borde föra samman privata och offentliga aktörer som kan komplettera varandra och samarbeta på ett bättre sätt.

735 miljarder

År 2021 uppgick kommunernas kostnader till totalt 735 miljarder kronor. En försvinnande liten andel av dessa miljarder belönar önskvärda sociala utfall. I stället ligger fokus på själva produktionen. Det ligger en enorm vilande kraft i att främja önskvärda sociala utfall och samtidigt stärka medborgarens inflytande.

Vi ligger som land långt efter många andra länder i att faktiskt mäta det vi vill uppnå och belöna kvalitet inom omsorgen. Länder som Storbritannien, USA och Europa har kommit mycket längre i att ompröva hur makt delas och samverkas på både lokal och nationell nivå samt mellan privata och offentliga aktörer. Även om det gjorts mindre försök i exempelvis Norrköping och på andra håll.

Avslutningsvis finns nu en stor möjlighet för den offentliga sektorn att få externt stöd i förändringsarbetet för att kunna bedriva en effektivare verksamhet genom att fokusera mer på och belöna de sociala utfallen i samverkan med det omgivande samhället. En ny regering bör därför:

  • Prioritera sociala utfallskontrakt för psykisk hälsa; risk- och missbruk, skolresultat.
  • Etablera en statlig utfallsfond.
  • Etablera nationellt kompetenscenter.

Vad får vi för pengarna?

Humana sparar redan idag väldigt mycket pengar åt skattebetalarna genom att driva våra verksamheter med hög kvalitet men mer effektivt än många offentligt drivna verksamheter. Vi satsar också stora resurser på forskning och utveckling av verksamheter och behandlingsmetoder. Men vi vill mer.

Vi är övertygade om att Humana tillsammans med stat, kommuner och civilsamhället kan se få till bättre resultat inom en rad områden till en på sikt lägre samhällskostnad.

Vad får vi för skattepengarna kan i framtiden besvaras med – väldigt mycket!


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00