Debatt

Släpp in älvdalskan i riksdagsvärmen

Regeringen anser att älvdalskan, Sveriges äldsta bevarade språk, är en dialekt. I själva verket uppfyller den alla språkvetenskapliga kriterier för att räknas till ett av minoritetsspråken. Det skriver Peter Helander (C), riksdagsledamot.

”Det finns likheter mellan situationen för älvdalskan och andra små och utrotningshotade språk i världen.”
”Det finns likheter mellan situationen för älvdalskan och andra små och utrotningshotade språk i världen.”Foto: Peter Wennerlund/Centerpartiet/TT
Peter Helander
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Mes o wermd mjotse ar kattem, so kuäket o ien kafiskwet ar sig sjuär min dyö summu. Under en frågestund i riksdagen inledde jag med denna mening på älvdalska. Frågan var riktad till dåvarande kulturminister Amanda Lind angående att regeringen inte vill erkänna älvdalskan som ett minoritet- eller landskapsspråk.

Tillrättavisad av talmannen

Faktum är att språkforskare säger att danskan och norskan ligger närmare det svenska språket än vad älvdalskan gör.

Jag blev avbruten av talmannen som påpekade att i riksdagen så talar vi svenska. Detta tillrättavisande sätter fingret på problemet. Regeringen säger att älvdalskan är en dialekt och det är tillåtet att prata med dialekt i riksdagen. För alla blir det uppenbart att älvdalskan är ett eget språk.

Faktum är att språkforskare säger att danskan och norskan ligger närmare det svenska språket än vad älvdalskan gör. Denna konversation med talmannen och en förvånad kulturminister blev viralt och spred sig internationellt och togs upp av media i både Storbritannien och USA.

Stammar från urnordiskan

För ungefär 1.500 år sedan, talades i Norden bara ett enda språk, den så kallade urnordiskan. Med tiden gick det emellertid med urnordiskan som många andra språk. Det splittrades upp under århundradenas lopp i flera olika språk och dialekter.

Ännu på vikingatiden var de språkliga skillnaderna i Norden ganska små. Man kan räkna med att alla vikingar säkert förstod varandra utan några som helst problem. Allteftersom de nordiska rikena växte fram ökade också de språkliga skillnaderna, och på det viset uppstod med tiden de fem olika nordiska språken.

Detta betyder nu att alla språk och dialekter i Norden, om man bortser från finskan, lapskan och senare tiders invandrarspråk, härstammar från ett och samma urnordiska språk. Älvdalskan och de närbesläktade ovanskiljansmålen utgör inte något undantag. De många likheter som finns mellan älvdalskan, engelskan och isländskan beror på att de har ett gemensamt ursprung och att de har bevarat en rad gamla drag som rikssvenskan har förlorat.

Unika kännetecken

Om man vill ta några exempel, kan man nämna w, som finns kvar i engelskan och i älvdalskan, men inte i rikssvenskan, eller ljudet dh, som vi har både i engelska, isländska och älvdalsmål, men som har försvunnit i rikssvenskan. Vidare har såväl isländskan som älvdalskan bevarat mycket av vikingatidens grammatik, vilket man inte kan säga om vårt riksspråk.

Älvdalskan är nära besläktad med närliggande ovansiljanmålen som tillsammans förgrenade sig från fornnordiska på 1300-talet. Älvdalskan utmärker sig genom en rad arkaismer och novationer. Bland annat har älvdalskan bevarat ett äldre kasussystem, fornnordiskans stavelsekvantitetssystem med korta, långa och överlånga stavelser. Den har också bevarat ljud som [w] och [ð] och har även som ensam nordisk varietet bevarat fornnordiskans nasala vokaler.

Medhåll i Europarådet

Älvdalska ska betraktas som ett eget språk, vilket har konstaterats av en rad experter på området. Det finns likheter mellan situationen för älvdalskan och andra små och utrotningshotade språk i världen. Europarådets expertkommitté som kontrollerar hur den europeiska minoritetsspråksstadgan efterlevs har fem gånger uppmanat Sveriges regering att ompröva älvdalskans ställning. I december 2020 anslöt sig även Europarådets ministerråd till bedömningen att älvdalskan uppfyller kriterierna för att erkännas som språk enligt dess konvention.

Det vore ett historiskt misstag om älvdalskan, Sveriges äldsta bevarade språk, skulle dö ut. Därför måste regeringen se till att älvdalskan erkänns som minoritets- eller landsdelsspråk i Sverige enligt Europarådets fördrag.

Du kanske undrar vad meningen på älvdalska betydde i början på denna text? - När hon värmde mjölken åt katten, så kokade hon en kaffeskvätt åt sig själv på samma gång.

Nämnda personer

Peter Helander

Ledamot i partistyrelsen (C)
Officershögskola, flygförare i Flygvapnet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00