SKR vill ha krafttag mot socialtjänsthoten

Begränsa filmande i socialtjänstens lokaler, tillåt ordningsvakter och inför en ny brottsrubricering. Det är några av de åtgärder som Sveriges kommuner och regioner vill se omgående från regeringen.

Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.
Peter Danielsson, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.Foto: Sveriges Kommuner och Regioner
Linda Berglund

Strax före årsskiftet lämnade SKR över en hemställan till regeringen. I den listas en lång rad åtgärder som skulle kunna trygga arbetsmiljön inom främst socialtjänsten, men också för förtroendevalda som utsätts för hat och hot i sina uppdrag.

– Frågan har aktualiserats än mer via desinformationskampanjen mot Sveriges socialtjänster. Den pågår fortfarande och det har satt saker på sin spets. Många av de som jobbar inom socialtjänsten är oroliga, säger Peter Danielsson (M), ordförande för SKR.

Dagens Nyheter har frågat samtliga 290 kommuner om socialtjänstens arbete påverkats av kampanjen. Över 200 har svarat och av dem uppger cirka 40 procent att socialtjänsten eller deras anställda drabbats på något sätt.

SKR har en pågående dialog med regeringen, men Peter Danielsson säger att det behövs ett samlat grepp liknande Välfärdskommissionen.

– Det krävs en översyn av en lång rad lagar och lagskärpningar. Därför är det rimligt att regeringen leder en sådan kraftsamling.

Hemställan riktades till både socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall och justitieminister Gunnar Strömmer, och responsen blev god.

– De ser samma saker som vi ser, säger Peter Danielsson.

I hemställan listas så väl redan färdigutredda lagförslag som sådant som borde utredas eller som kan åstadkommas via myndighetsstyrning. Mest akut är att kommunen eller regionen ska kunna stå för polisanmälan vid brott i tjänsten, inte den enskilda tjänstemannen som därmed slipper ha sitt namn på anmälan. Likaså vill SKR att en tjänstemans personuppgifter ska kunna vara hemliga i känsliga beslut.

– Vi skulle också vilja utreda om otillåten påverkan skulle kunna få en liknande lagstiftning som den som finns för olaga förföljelse, stalkning. Konkret handlar det om uttalanden som är indirekt hotfulla, till exempel, ”jag vet var du bor”. Det finns inget direkt lagrum, så det är väldigt svårt att komma åt det, säger Peter Danielsson.

Ordningsvakter i stället för väktare och att det inte ska vara tillåtet att filma i socialtjänstens lokaler är andra konkreta åtgärder.

Altinget logoOmsorg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget omsorg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.