Skolverket ska stödja kommuner med krisberedskap

KORTNYTT. Skolverket har fått i uppdrag från regeringen att stödja kommuner och skolpersonal med säkerhet och krishantering.

De senaste åren har flera tragiska händelser som påverkat skolelever gjort att kommunerna nu ber om hjälp. Skolpersonal och kommuner vill ha stöd med säkerhet och krisberedskap. Det föreslås tas form i att de ska få utbildningar, handböcker och kurser om bland annat konflikthantering och agerande vid väpnat våld. Detta framförs med en hänvisning till bland annat dådet i Trollhättan, bussolyckan i Härjedalen och knivdådet i Stockholm.

Därför har nu regeringen beslutat att ge Skolverket i uppdrag att stödja arbetet med säkerhet och krisberedskap inom skolan och förskolan. Sveriges kommuner och landsting, SKL, framförde i våras en framställan till regeringen med förslag på hur Skolverket kan genomföra stödet.

– Det är ytterst angeläget att skolledningen har kunskap om hur de ska agera vid en kris och att det finns en konkret planering för hur skolan ska arbeta med säkerhet och krisberedskap, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Forrige artikel Rakare bud kring tillsyn får tummen upp Rakare bud kring tillsyn får tummen upp Næste artikel Väntat förslag om vinstbegränsning i välfärden Väntat förslag om vinstbegränsning i välfärden
Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

REGERING. Sveriges nya regering består av 23 ministrar, fem från Miljöpartiet och 18 från Socialdemokraterna. Det är lika många statsråd som i förra regeringen. Könsfördelningen är 12 kvinnor och elva män, vilket också är oförändrat jämfört med förra regeringen. Miljöpartiet får en minister mindre, Socialdemokraterna en mer.