Skolmyndigheterna kan struktureras om

UTREDNINGSUPPDRAG. Regeringen tillsätter en utredning som ska se över ansvarsfördelningen mellan de statliga skolmyndigheterna. Målet är en effektivare struktur som kan bidra till en bättre skola.

Kerstin Hultgren, tidigare enhetschef på utbildningsdepartementet och Skolverket har fått uppdraget av regeringen och ska utreda behovet av en ökad statlig regional närvaro på skolområdet. Den nuvarande myndighetsstrukturen ska ses över och bli mer ändamålsenlig och Hultgren ska också lämna förslag på hur statens stöd till skolutveckling kan effektiviseras.

– Statens relation till skolan ska inte stanna vid inspektion och kritik. Staten ska kunna jobba nära skolan i samarbete med huvudmännen, inte minst för elever på skolor som har tuffa förutsättningar. Samverkan för bästa skola, där staten slutit avtal med huvudmän om skolutveckling på enskilda skolor, var första steget. Nu lägger vi grunden för ett starkare statligt stöd till fler skolor genom att titta på hur en regional organisation kan byggas upp, kommenterar utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande.

I utredarens uppdrag ingår även att föreslå hur kunskapsspridning och spridning av forskningsresultat kan komma verksamma inom skolväsendet till del på bästa sätt. Utredaren ska också föreslå lämpligt huvudmannaskap för Sameskolstyrelsen.

 

 

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN - KOMMITTÉDIREKTIV

Vad händer nu?

En parlamentariskt sammansatt referensgrupp ska knytas till utredningen.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2018.

Dir. 2017:37 Organisationsöversyn av de statliga myndigheterna inom skolväsendetE-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00