Skogsstyrelsens gd: Fungerar det verkligen att bara rösta nej i EU?

Den svenska expertmyndigheten för skogen har i flera uttalanden pekat på att den svenska och europeiska skogspolitiken allt oftare går i klinch med varandra, med den svenska majoritetens linje på den förlorande sidan. ”Man borde fråga sig om det är en framgångsrik strategi” säger Herman Sundqvist till Altinget.

"Vi konstaterar att den svenska skogspolitiken och EU-politiken som växer fram allt starkare inte sitter ihop. I längden funkar inte det. I längden måste de sitta ihop" <br>
"Vi konstaterar att den svenska skogspolitiken och EU-politiken som växer fram allt starkare inte sitter ihop. I längden funkar inte det. I längden måste de sitta ihop"
Foto: Veronika Lax
Jacob Hederos

Du har sagt att den svenska diskussionen om skogen går inte i takt med EU:s diskussionen. Kan du utveckla det?

– Ja, vart ska jag börja? Egentligen kan man börja när EU-kommissionen lade sin skogsstrategi förra året. Då konstaterade vi att det här är något annat än vad svensk skogspolitik är. Och det var mest ett konstaterande från vår sida.

Därefter har myndigheten vid ytterligare tillfällen påpekat, bland annat i sin omvärldsanalys, att situationen riskerar att bli ohållbar.

– Vi konstaterar att den svenska skogspolitiken och EU-politiken som växer fram allt starkare inte sitter ihop. I längden funkar inte det. I längden måste de sitta ihop, fortsätter Herman Sundqvist.

En indikation på detta är att skogspropositionen knappt nämner EU:s alla förslag om skog, påpekar myndighetschefen.

– Man får faktiskt leta efter något om EU i den texten. EU är inte med i den nationella svenska skogsdebatten.

Vem är det som är sämst på att hänga på här?

– Då närmar du dig gränsen för vart som är vårt och mitt uppdrag i det här. Jag ska varken recensera politiken eller ha en uppfattning om politiken är bra eller inte. Vi finns ju till för att föra ut och förverkliga regeringens och riksdagens politik. Det är mer ett observandum att det inte sitter ihop.

En annan övergripande observation är att skogspolitiken fortsatt ska vara en nationell kompetens, fortsätter generaldirektören.

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.