Skogspropositionen är på väg över mållinjen

På torsdag är det dags för riksdagsdebatt om skog och äganderätt. Det är skogspropositionen, ett resultat av det nu övergivna januariavtalet, som når kammaren. Miljö- och jordbruksutskottet vill dessutom att riksdagen ställer sig bakom att formellt skyddade områden regelbundet ses över – och vid behov upphävs.

Dags för skogsdebatt.
Dags för skogsdebatt.Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag
Johanna Alskog

På torsdag eftermiddag är det debatt i riksdagen om förslagen i regeringens proposition Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund. Propositionen är ett resultat av, det numera upphävda, januariavtalet mellan MP, S, C och L och dess skrivning om stärkt äganderätt i skogen.

Ett av de få skarpa förslagen i propositionen gäller att skapa ett nytt Sveaskogs-paket, det vill säga avsätta ersättningsmarker från det statliga skogsbolaget som ska erbjudas enskilda markägare i utbyte mot skyddsvärda skogar. Totalt ska paketet omfatta 25 000 hektar icke skyddsvärd produktiv skogsmark.

Efter beredningen i miljö- och jordbruksutskottet har det också tillkommit förslag på fyra tillkännagivanden. De fyra tillkännagivandena handlar om att uppmana regeringen att

Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00