Debatt

Skatteverket sätter krokben för den gröna omställningens schweizerkniv

Skatteverkets nya tolkning av elsystemets schweizerkniv, batterier, riskerar att lägga krokben för den gröna omställningen. Här kan regeringen kliva in och tydliggöra batteriernas nyttor. Det skriver Anna Werner, vd för Svensk solenergi. 

”Den plötsliga förändringen följer inte avsikten med lagstiftningen – att främja den gröna omställningen och stärka villaägarnas motståndskraft mot höga elpriser”, skriver Svensk solenergis vd Anna Werner. 
”Den plötsliga förändringen följer inte avsikten med lagstiftningen – att främja den gröna omställningen och stärka villaägarnas motståndskraft mot höga elpriser”, skriver Svensk solenergis vd Anna Werner. Foto: Hasse Holmberg / TT
Anna Werner
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Skattereduktionen för grön teknik infördes i syfte att påskynda omställningen, men nu riskerar batterier, elsystemets schweizerkniv, att bli utan skattereduktion. Enligt Skatteverkets nya tolkning får endast batterier som används enbart till att lagra egenproducerad el tillgång till avdraget. Men batterier gör massor av annan nytta i elsystemet. 

Alla batterier med fler funktioner än lagring för egenanvändning riskerar nu att bli utan skattereduktion. Det betyder i princip alla batterier. Tolkningen bromsar därmed både teknikutvecklingen och omställningen till förnybar energi. 

Få batterier används så ensidigt 

Vid årsskiftet ändrade Skatteverket sin beskrivning av villkoren för att få skattereduktion för grön teknik för batterier. Den nya hemsidestexten innebär att endast batterilager som används enbart till att lagra egenproducerad el har rätt till skattereduktionen. 

Ytterst få batterier används så ensidigt.

Allt detta är systemnyttor som Skatteverket nu lägger krokben för. 

Det står tydligt i lagen att ett batteri behöver lagra egenproducerad el för att berättigas till grönt avdrag, men utöver det kan ett batteri även bidra med andra nyttor till elsystemet. Det kan handla om att köpa el när det finns överskott och sälja tillbaka under timmar när elförbrukningen är hög, kapa effekttoppar, eller leverera stödtjänster till elnätet. Allt detta är systemnyttor som Skatteverket nu lägger krokben för. 

Regeringen hade kunnat tydliggöra 

Varken i lagstiftningen eller i förarbetena uttrycker lagstiftaren en önskan att begränsa vilka nyttor ett batteri ska kunna ge. Och det är inget konstigt. De systemtjänster som batterier kan erbjuda är oerhört viktiga för att bättre utnyttja vårt elnät. 

Skatteverket har alltså gjort en egen, långtgående tolkning av vad som var lagstiftarens intention med det gröna avdraget. Det finns ingen skrivning i förarbetena som stödjer tolkningen. Regeringen hade här kunnat kliva in och tydliggöra att vissa av batteriernas nyttor inte får användas när man tar del av skattereduktionen. Det vore dock absurt att inte låta elsystemet dra nytta av allt batterierna kan ge. Sänk hellre det gröna avdraget successivt och planerat, än att begränsa batteriernas användningsområden. 

Måste ompröva sin tolkning

Skatteverket måste omgående ompröva sin tolkning och regeringen behöver se till att energiomställningen inte äventyras av den nya tolkningen. Den plötsliga förändringen följer inte avsikten med lagstiftningen – att främja den gröna omställningen och stärka villaägarnas motståndskraft mot höga elpriser. 

Dessutom utgör detta ett dråpslag mot de småhusägare som trots lågkonjunkturen vill vara med och stötta elnätet. Skatteverket har effektivt lagt snubbeltråd för hela den gröna omställningen. Tolkningen innebär ett dåligt användande av småhusägarnas och statens resurser eftersom batteriernas fulla potential inte utnyttjas. Det kommer i stället behövas fler dyra investeringar i utbyggnad av elnätet. 

Nämnda personer

Anna Werner

Vd Svensk solenergi

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00