Skärpt lag mot id-stöld nästa år

RÄTTSVÄSEN. Regeringen räknar med att id-kapning ska kriminaliseras den 1 januari nästa år, enligt justitieminister Morgan Johansson (S).

Per-Anders Sjögren

– Problemet med stöld av identitet har vuxit och är tveklöst något som måste åtgärdas, sade Johansson i en interpellationsdebatt på tisdagen.

Förra justitieministern Beatrice Ask (M) kritiserade regeringen för att den dröjer med en kriminalisering. Ett färdigt utredningsförslag från slutet av 2013 finns och därför borde regeringen kunna agera snabbare, enligt Ask. De planer som Alliansen hade före valet var att lägga fram ett förslag för riksdagen i början av 2015.

– Det är ett lavinartat problem. Det är viktigt att riksdagen så snabbt som möjligt kan fatta ett beslut, sade Ask.

Enligt justitieminister Johansson tar regeringen i vår ett första steg mot att göra id-kapning straffbart och lägger då fram ett förslag som juristerna i Lagrådet ska granska. En proposition väntas efter sommaren och med riksdagsbehandling i höst är det enligt Johansson rimligt att räkna med ett ikraftträdande den 1 januari 2016.  

I dag är det relativt lätt att få tillgång till andras personuppgifter. Men det är inte straffbart att utnyttja någon annans identitet och sedan använda uppgifterna och exempelvis ta lån eller beställa varor i dennes namn. Den som får sin identitet kapad får också lägga ner och mycket tid få på spärra uppgifter och reda upp situationen.

En statlig utredning föreslog i december 2013 att det ska bli straffbart att stjäla någons identitet, att använda identitetsuppgifter för att utge sig att vara en annan och på så sätt orsaka skada eller olägenhet för den personen. Det nya brottet, identitetsintrång, ska ge böter eller upp till två års fängelse, enligt utredningsförslaget.

Nämnda personer

Beatrice Ask

Landshövding Södermanland
Studier i internationell ekonomi (Uppsala uni.)

Morgan Johansson

Vice ordförande i utrikesutskottet (S)
Fil. kand i statsvetenskap (Lunds uni., 1993)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00