Debatt

Skärp boendestödet till personer med autism

Vår enkät visar tydligt att ju fler personer som ska utföra boendestödet, desto sämre upplevs kvaliteten på stödet. För många personer med autism är kontinuitet, förutsägbarhet och personliga relationer extra viktigt för trygghetskänslan, skriver Camilla Rosenberg och Gunilla Sundblad, Autism Sverige.

I dag finns inga krav på att boendestödjare ska ha kompetens om autism vilket i många fall påverkar kvaliteten i boendestödet negativt, skriver debattörerna.
I dag finns inga krav på att boendestödjare ska ha kompetens om autism vilket i många fall påverkar kvaliteten i boendestödet negativt, skriver debattörerna.Foto: Kallestad, Gorm/NTB/TT
Camilla Rosenberg
Gunilla Sundblad
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

För många personer med autism är boendestöd helt avgörande för att få vardagen att fungera. Trots detta har var sjunde person av de som inte har boendestöd, även om behovet finns, sagt upp ett tidigare boendestöd. Detta på grund av personalens bristande kunskap om autism eller deras avsaknad av engagemang. Det framgår av en färsk enkät från Autism Sverige.

Autism Sveriges boendestödsenkät visar även på andra kvalitetsbrister i boendestödet till personer med autism. Bland annat uppger var femte person att hen möter fler än fem olika personer inom ramen för sitt boendestöd.

Erfarenheter behövs

Av de olika insatser som beslutas av socialtjänsten är boendestöd den vanligaste. Stödet innebär att en person får stöd i vardagen i sitt hem eller i anslutning till hemmet. En boendestödjare har många gånger en helt central roll i en annan människas liv. Det kan handla om viktiga moment som stöd i personlig omvårdnad och hygien, stöttning i att laga mat och att städa eller att komma upp på morgonen och göra sig i ordning inför dagen.

Andra kan behöva mer strukturellt stöd inför ärenden som bank- och tandläkarbesök eller egna fritidsaktiviteter. Hur stödet ges varierar från person till person, det kan handla om allt från motiverande stöd eller rent praktisk hjälp.

För att boendestödjaren ska kunna ge personer med autism rätt stöd och bidra till en meningsfull och fungerande vardag måste denne ha en god kunskap och erfarenhet om autism. Det handlar om hur autism kan ta sig uttryck och hur man på bästa sätt möter individer med autism. Med det som grund behöver boendestödjarens stöd utgå från individens förutsättningar och behov samt att boendestödjaren ska kunna förmedla olika situationsanpassade strategier.

Vår enkät visar tydligt att ju fler personer som ska utföra boendestödet, desto sämre upplevs kvaliteten på stödet

Samspelet ska också ske på ett respektfullt sätt. Sammantaget är det här olika aspekter som avgör insatsens kvalitet. I dag finns inga krav på att boendestödjare ska ha kompetens om autism vilket i många fall påverkar kvaliteten i boendestödet negativt.

Ju fler desto sämre

En annan viktig kvalitetsfaktor är hur många olika boendestödjare som arbetar hos den enskilde. Vår enkät visar tydligt att ju fler personer som ska utföra boendestödet, desto sämre upplevs kvaliteten på stödet. För många personer med autism är kontinuitet, förutsägbarhet och personliga relationer extra viktigt för trygghetskänslan. Om stödinsatserna utförs på olika sätt av olika boendestödjare, upplevs det många gånger som både stressande och förvirrande.

Förbundets medlemmar vittnar om att utförare av boendestöd ringer in personal på timuppdrag, men även att den fasta personalen schemaläggs hos ett större antal personer med bristande kontinuitet till följd. För att kunna ge ett autismanpassat stöd så måste kommunerna se över sin personalförsörjning och bemanningsstrategi samt vara rustade för att kunna rekrytera och långsiktigt behålla personal.

Boendestöd är för många personer med autism helt avgörande för att få vardagen att fungera, men de kvalitetsbrister våra medlemmar vittnar om måste åtgärdas. Autism Sverige uppmanar därför landets kommuner att säkerställa:

  • Att boendestödjare som stödjer personer med autism ges grundläggande kompetens om autism.
  • Att bemanningen vid boendestöd för personer med autism alltid präglas av kontinuitet och förutsägbarhet.

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00