Debatt

Skär inte ner på studieförbunden, Mats Persson

Indikationerna om nedskärningar av studieförbunden är oroväckande. Precis som övriga samhället har vi fått ökade kostnader och statsbudgeten behöver ge oss rimliga förutsättningar. Det skriver Johan Fyrberg och David Samuelsson, ordförande respektive generalsekreterare för Studieförbunden.

Sänkta anslag, ökad politisk styrning och försämrade möjligheter för folkbildningen är helt fel väg att gå, skriver debattörerna.
Sänkta anslag, ökad politisk styrning och försämrade möjligheter för folkbildningen är helt fel väg att gå, skriver debattörerna.Foto: Ole Hedin, Studieförbunden
Johan Fyrberg
David Samuelsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I september kommer statsbudgeten för 2024. Det blir den första budget som denna regering har ansvar för hela vägen. Vi i Studieförbunden skriver detta därför att vi nås av väldigt oroväckande signaler om att regeringen planerar nedskärningar för studieförbunden.

Regeringens remiss Ökat statligt inflytande över statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund innehåller dels förslag om ökad statlig styrning av folkbildningen, dels klara indikationer på att anslagen till studieförbunden kan sänkas. Politiska företrädare för Tidöpartier indikerar också att nedskärningar är att förvänta. Sänkta anslag, ökad politisk styrning och försämrade möjligheter för folkbildningen är helt fel väg att gå enligt vår uppfattning.

Håller traditionen levande

Studieförbunden håller den hundraåriga svenska bildningstraditionen levande. Det är i studiecirklar, kurser, samtal och möten som gemenskap, trygghet och tillit stärks. Folkbildningen och studieförbunden erbjuder platser för kompetensutveckling runt om i hela Sverige. Faktiskt på fler orter än både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Med oss växer människor både på det personliga planet och bildningsmässigt.

Vår verksamhet kan inte rakt av övertas av en kommun eller ett företag.

Tillsammans når studieförbunden de människor som står allra längst från samhället: de äldre ofrivilligt ensamma, människor med funktionsnedsättning, de som flytt den ryska aggressionen i Ukraina, unga som inte hittat sin väg framåt eller de som saknar utbildning och jobb.

Dagliga insatser

Dagligen gör studieförbunden insatser genom att möjliggöra allas rätt till en egen bildningsresa eller en personlig kompetensutveckling.

Låt oss ge några exempel: 

  • Det finns en tydlig koppling mellan deltagande i studiecirkel och övergång till jobb.
  • 73 procent av cirkeldeltagare över 65 upplever att deras livskvalitet förbättrats av att de deltagit i en studiecirkel.
  • Varannan ensamstående studiecirkeldeltagare uppger att den är mindre ensam.
  • I gruppen personer med funktionsnedsättning uppger sex av tio att studiecirkeln bidragit till att de fått bättre hälsa.
  • Studieförbund är tillsammans med bibliotek den enda kulturverksamhet som finns i alla landets kommuner. Oräkneliga musikgrupper och körer övar och uppträder genom studieförbunden.

Ett komplement

Studieförbund och folkbildning är inte staten eller det offentliga. Vi är en del av civilsamhället. Vår verksamhet kan inte rakt av övertas av en kommun eller ett företag. Ett studieförbund är en idéburen organisation, utan vinstintresse och drivs i mångt och mycket av ideella krafter. Vi ser oss som ett komplement till det offentliga och privata. Tack vare att vi mobiliserar ett djupt och brett ideellt engagemang är vår verksamhet extremt kostnadseffektiv.

Precis som övriga delar av samhället har vi drabbats av den ekonomiska nedgången. Lägg därtill att studieförbundens statsanslag inte har räknats upp alls sedan 2016 och därmed urholkats med 25 procent på grund av inflationen. Ovanpå detta ett löneavtal på 7,4 procent de kommande två åren samt starkt ökade administrativa kostnader kopplade till vårt kraftigt förstärkta kvalitets- och kontrollarbete. Ökade kostnader som vi inte får någon täckning för.

Måste ges rimliga förutsättningar

Folkbildningsrådet har beslutat om ett helt nytt system för statsbidrag som baseras på kvalitet och ger helt nya förutsättningar för studieförbunden att profilera sin verksamhet.

Ett lägre statsanslag till studieförbunden ger färre mötesplatser för ofrivilligt ensamma, mindre utrymme för personer med funktionsnedsättning att mötas och betydligt färre studiecirklar som stöttar människor på vägen mot jobb. Nedskurna resurser försvårar studieförbundens kvalitetsarbete och grusar övergången till ett nytt kvalitetsdrivande statsbidrag.

Om regeringen vill visa att den menar allvar med att stötta civilsamhället och kvalitetsutvecklingen i folkbildningen behöver statsbudgeten ge rimliga förutsättningar för det.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00