"Ge bättre förutsättningar för kvinnor inom Försvarsmakten"

DEBATT. Att Försvarsmaktens kvinnor utsätts för högre risk på grund av bristande eller illa anpassad materiel är helt oacceptabelt. Arbetet med jämställdhetsintegrering behöver intensifieras, skriver Sofia Jarl, förbundsordförande Centerkvinnorna.

Av: Sofia Jarl
förbundsordförande Centerkvinnorna

Förra året beslutade regeringen att återaktivera mönstring och grundutbildning med värnplikt. Det innebär att ungefär 13 000 personer, numera också kvinnor, kommer kallas in till mönstring varje år, varav en mindre del kan bli utsedda att fullgöra grundutbildning med värnplikt. Försvarsmakten har ambitioner att höja andelen kvinnor i försvaret men kommer varken tillrätta med den interna arbetskulturen eller anpassad skyddsutrustning. När kvinnor pliktas in är det också hög tid att höja ambitionerna.

Utrustning anpassad efter en man

I dagsläget är 16 procent av de anställda vid Försvarsmakten kvinnor. Samtidigt har många av dessa under lång tid vittnat om dåligt anpassat materiel. Personlig skyddsutrustning och vapenutrustning är i dagsläget anpassad efter en man som mäter 180 cm och väger 85 kilo. Få kvinnor fyller dessa mått. Rapporter vittnar om kängor som är för stora och opraktiska frottéunderkläder som orsakar hudbesvär och inte ger tillräckligt med stöd. Det handlar också om hjälmar som sitter så dåligt att de skymmer sikten och gör det omöjligt att ligga ner och skjuta, samt skyddsutrustning som inte ger ett fullgott skydd.

Det ska antagligen mycket till för att lämna en anställning på grund av illasittande materiel, även om den bokstavligen skaver vid varje steg. De som valt att vända sig till försvaret är inte de som klagar i onödan. Men i samband med att vi nu pliktar in kvinnor så blir läget ett helt annat.

Utlandsuppdrag

Likväl när vi skickar kvinnor på utlandsuppdrag. Kvinnor och män som befinner sig på uppdrag för försvarsmakten arbetar för fred och säkerhet med livet som insats. Vid ett flertal tillfällen under året har till exempel vägbomber smällt i Mali i närheten av svenska försvarsanställda. I dessa fall har endast fordon skadats. Andra trupper har inte haft samma tur. När vägbomber smäller kan små glipor mellan hjälm och väst medföra livsfara. Försvarsanslaget ligger på ungefär 53 miljarder kronor och väntas öka kraftigt de kommande åren. Inom ramen för befintliga försvarsanslag och specialsatsningar för att öka operativ förmåga i krigsförband och säkerställa den samlade förmågan i totalförsvaret måste det inrymmas materiel som skyddar kvinnornas liv och säkerhet i lika hög utsträckning som männens.

Oacceptabel situation för kvinnor i försvaret

Försvarsmakten hade endast två formella anmälningar av sexuell karaktär år 2015. Trots det har 1 700 kvinnor vittnat om att de någon gång blivit utsatta för sexuella trakasserier, övergrepp eller våld inom ramen för försvarsmakten under uppropet #givaktochbitihop. De låga anmälningstalen är anmärkningsvärda och knappast skäl att klappa sig för bröstet. De formella anmälningstalen kan vara ett tecken på att arbetsgivaren saknar den kunskap och de verktyg som krävs för att säkerställa att arbetstagarna känner sig trygga att anmäla och rapportera missförhållanden.

Försvarsmakten måste intensifiera arbetet med jämställdhetsintegrering, både vad det gäller materiel och för att förhindra kränkningar och övergrepp. Det är oacceptabelt att kvinnor på utlandsuppdrag tvingas ha hjälmar som skymmer sikten och skyddsutrustning som inte passar. Och det är oacceptabelt att vi pliktar in kvinnor i Försvarsmakten men ger dem sämre förutsättningar än sina manliga kollegor att trivas, prestera och stanna kvar.

Forrige artikel Unionen: Civilsamhället behöver vara öppet för kompetensutveckling Unionen: Civilsamhället behöver vara öppet för kompetensutveckling Næste artikel Lindhagen om tiggeri: Moderaterna duckar för svåra frågor Lindhagen om tiggeri: Moderaterna duckar för svåra frågor
 • Rapportera

  Karl Nilsson · Pensionär

  Kvinnor kan?

  Vilka är argumenten för att ha kvinnor i stridande befattningar?
  Jag kan inte komma på ett enda bra skäl, om vi generaliserar så är de fysiskt svagare, de är betydligt värre utsatta i en krigsfångesituation och de har lite av krigarhormonet testosteron.
  Kriget är inte en stunds trevligt samkväm med fyrverkerieffekter utan bokstavligen på liv och död.
  Det här som jag snuddat vid ovan vet alla män mer eller mindre medvetet. Att då söka sig till en organisation som för vissa idéers skull så att säga inte försöker toppa laget blir helt enkelt inte lockande.
  Nej, ut med kvinnorna ur förbanden och skapa soldater av våra pojkar i stället så som mänskligheten alltid gjort.

Glad sommar – på återseende i augusti!

Glad sommar – på återseende i augusti!

SOMMAR. Nu tar Altinget och redaktörerna för alla våra sakpolitiska nyhetsbrev semester. Även den dagliga gratisöverblicken tar paus under sommaren. Vi gör det med en bra känsla i magen och tillförsikt inför framtiden, trots tuffa tider. På återseende i augusti, kära läsare!