Ska klimatanpassa lagar – och samtidigt utreda psykologiskt försvar

UPPDRAGSTUNGT. Tidigare generaldirektören för Migrationsverket och Säpo – landshövding Anders Danielsson – tar sig an ytterligare ett utredningsuppdrag för regeringen.

Foto: Francis Löfvenholm
Jacob Hederos

De vill ju verkligen få ner till noll, men fram tills dess så måste de öka. Och har man bara noll framför ögonen, då kan man aldrig nå det målet

utredaren Anders Danielsson om den egna myndighetens slutsats kring Preemraff

Det blir Anders Danielsson, landshövding i Västra Götalands län, som får ansvaret att ro i hamn utredningen som ska se över och klimatmålsanpassa all relevant lagstiftning.

Men Danielsson sitter redan med ansvaret för en annan utredning, nämligen den som ska analysera och lämna förslag om en ny myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för att utveckla och samordna det psykologiska försvaret. Den utredningen tillsattes hösten år 2018 och har fått förlängd arbetstid två gånger av regeringen. Enligt senaste tilläggsdirektivet ska Anders Danielsson lämna in ett slutbetänkande till regeringen senast den 31 maj.

Danielsson får därför flera tunga frågor på sitt bord, utöver jobbet som landshövding. Men han är inte alltför oroad över tidsplanen.

– Den andra utredningen ska vi lämna i slutet av maj. Samtidigt är inte sekretariatet på plats i den här utredningen. Så säg att den nya sekreteraren börjar den första februari, sen ska vi sedan ha kartläggning, arbetsplaner och experter på plats, så jag själv är kanske igång först i april, maj. Jag tror inte att det är ett större problem, säger Anders Danielsson till Altinget och fortsätter:

Dokumentation

Andra utmaningar

Danielsson pekar också ut frågan om omfånget av översynen som en utmaning, där både förordningstexter och andra myndighetsregleringar kan vara aktuella att se över.

Regeringen trycker i direktivet på att det gäller att utredningen kan ”prioritera förändringar av de lagstiftningar som kan ge de största och mest kostnadseffektiva utsläppsminskningarna.”

Det efterfrågas också att regelverk ska förändras för att ge kommuner fler efterfrågade verktyg för att arbeta med klimatmålen. Enligt Altingets uppgifter är bland annat plan- och bygglagen en av kandidaterna som lyfts fram.

Ett område är dock undantaget, nämligen skattelagstiftningen. Detta eftersom en översyn redan utlovats, samtidigt som en grön skatteväxling också ska genomföras.

Läs utredningsdirektiven här


Altinget logoMiljö och Energi
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget miljö och energi får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00