Debatt

Ska det vara möjligt att ta körkort på 14 språk?

Om vi nu lägger fram ett förslag att svenskt körkort tar den som vill få körkort i Sverige på svenska, kommer ni i Socialdemokraterna att stödja det? Det undrar Thomas Morell (SD), vice ordförande i trafikutskottet.

Min fråga till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna är: Om vi nu lägger fram ett förslag att svenskt körkort tar den som vill få körkort i Sverige på svenska, kommer ni att stödja det? Det frågar sig debattören.
Min fråga till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna är: Om vi nu lägger fram ett förslag att svenskt körkort tar den som vill få körkort i Sverige på svenska, kommer ni att stödja det? Det frågar sig debattören.Foto: Fredrik Sandberg/TT/Riksdagen
Thomas Morell
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I en DN-intervju från i år uttrycker Magdalena Andersson (S) följande – ”Om jag får bestämma vill jag att Sverige ska bli mer som Sverige…”. Det är slående hur likt detta citat är Sverigedemokraternas ”Gör Sverige bra igen!”. Givetvis går det att lägga ut texten om detta men det avser jag inte att göra. Det är upp till läsaren själv att fundera över.

 Provet finns översatt till 14 olika språk

Det jag däremot vill ta fasta på är Magdalena Anderssons citat. Hon har inte fått en enda följdfråga på vilket ansvar hon och Socialdemokraterna haft i att göra Sverige mindre som Sverige. För mig visar detta på den journalistiska slappheten när det gäller granskningen av Socialdemokraterna. Detta är minst sagt olyckligt ur ett demokratiskt perspektiv.

Teorispråk på andra språk

Låt mig ta ett exempel på hur Socialdemokraterna har gjort Sverige mindre som Sverige. Att ta körkort. I dag finns möjligheten att anpassa teoriprovet för den som behöver särskilt stöd att ta körkort vilket är bra.

Däremot så bekymrar det mig att Sverige och Trafikverket erbjuder teoriprov med tolk för den som inte kan läsa och förstå svenska. Ett muntligt teoriprov med tolk erbjuds likväl som teckenspråkstolk, till exempel om vederbörande är allvarligt hörsel- eller talskadad. Någon som reagerar här?

Utöver detta går det att boka teoriprovet på annat språk. Provet finns översatt till 14 olika språk och vederbörande väljer språk när personen bokar. Teoriprovet finns översatt till bland annat albanska, arabiska, BKS (för språken bosniska, kroatiska eller serbiska), persiska, somaliska, sorani, thailändska med flera. Fundera över om du själv skulle bosätta dig någon annanstans i världen om du skulle få göra teoriprovet på svenska, bortsett från möjligen i våra nordiska grannländer.

Vad kostar det skattebetalarna?

En fråga som rimligen borde ställas i detta sammanhang är vad det kostar skattebetalarna att upprätthålla denna service inom 14 olika språk? Att det tillkommer extra kostnader för Trafikverket att översätta och behandla teorifrågor till annat språk än svenska torde vara givet. Om nu denna service erbjuds borde rimligen denna kostnaden bäras av dem som väljer att ta provet på ett annat språk. Om valet görs att anlita tolk eller liknande hjälp till ett prov, bör vederbörande stå för de extra kostnaderna och inte skattekollektivet. Så är dock inte fallet.

Min fråga till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna är: Om vi nu lägger fram ett förslag att svenskt körkort tar den som vill få körkort i Sverige på svenska, kommer ni att stödja det? För Magdalena Andersson du menade väl det du sade om att göra Sverige mer som Sverige eller var det bara ett försök att göra Socialdemokraterna mer som Sverigedemokraterna?


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024