Sjuktal fortsätter att öka

SOCIALFÖRSÄKRING. I mars var sjukpenningtalet 9,7 dagar, mot 8,59 dagar ett år tidigare. Det visar nya siffror från Försäkringskassan. Också antalet nya förtidspensioner har ökat.

Kristina Gauthier Reberg

Det är kvinnornas dagar med sjukpenning som har ökat mest, från 11,10 till 12,63 dagar. Männens sjukpenningdagar har ökat från 6,16 till 6,87 dagar.

I februari i år var sjukpenningtalet 9,6 dagar.

De nybeviljade förtidspensionerna har ökat från 3,76 stycken per 1 000 försäkrade i mars förra året till 4,23 per tusen försäkrade i mars i år. Också här är det kvinnorna som står för den största ökningen.

Men det totala antalet personer med förtidspension har minskat, från 359 460 personer i april förra året till 351 471 personer i april i år.

Fakta
Sjukpenningtalet är antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16–64 år, exklusive dem med förtidspension. Dagarna räknas om till heldagar, så att två dagar med halv sjukpenning blir en dag i sjukpenningtalet.

Det sammanlagda ohälsotalet, antalet nettodagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning och förtidspension per person mellan 16 och 64 år var 27,6 dagar i mars i år, mot 26,9 dagar ett år tidigare.

 

Här finns de senaste siffrorna från Försäkringskassan.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00