"Självklart att skogsbruk inte ska omfattas av talerätt"

DEBATT. Vi är kritiska till Skogsvårdslagsutredningens förslag att pågående markanvändning i form av skogsbruk ska kunna överklagas av särintressen. Nu vill vi se ett tydligt ställningstagande från Sveriges politiker, skriver vd:ar och ordförande för Skogsindustrierna, LRF Skogsägarna, Sveaskog, Pappers, GS, Skogsentreprenörerna och Bergvik skog.

Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna
Sven Erik Hammar, ordförande LRF Skogsägarna
Per-Olof Wedin, VD Sveaskog
Mats Jutterström, förbundsordförande Pappers
Per-Olof Sjöö, förbundsordförande GS
Bernt Hermansson, ordförande Skogsentreprenörerna
Elisabet Salander Björklund, VD Bergvik Skog

På måndagen den 16 oktober lämnade utredaren som har gjort den juridiska översynen av Skogsvårdslagen sina förslag till regeringen. Vi är kritiska till utredningens slutsatser och förslag om att pågående markanvändning i form av skogsbruk ska kunna överklagas av särintressen. Att skogsbruk inte ska omfattas av talerätt anser vi vara självklart. Vi efterlyser därför ett tydligt ställningstagande från Sveriges politiker.

Allt fler kan driva domstolsprocesser

Vi anser inte att skogsbruk är jämförbart med storskalig exploatering såsom byggande av motorvägar eller oljeraffinaderier. Vi ifrågasätter den praxis som håller på att utvecklas i det svenska samhället där allt fler kan skaffa sig fri tillgång till att driva domstolsprocesser mot snart sagt alla former av små verksamheter och enstaka åtgärder som kan tänkas ha någon form av miljökoppling. Den utvecklingen går emot grundtanken i svensk förvaltningstradition där olika allmänna intressen tillvaratas i politiska avvägningar och beslut, inte i domstol.

Krävs tydlig politisk inriktning

Nu är det dags för politiken att klargöra att vi ska använda den skogliga naturresursen i Sverige till att producera råvara till en växande bioekonomi. Den politiska inriktningen måste uttryckas så tydligt att pågående markanvändning inte kan hindras av långdragna juridiska processer.

Sverige har goda förutsättningar att ställa om till en bioekonomi – här finns rika naturresurser, kunniga skogsägare, världsledande skogsforskning, skickliga innovatörer och en stark vilja att satsa på ett fossilfritt samhälle. Svensk skogsnäring bidrar med ungefär 130 miljarder kronor i export per år och antalet anställda är cirka 70 000. Det är en nyckelnäring för att Sverige ska kunna ställa om till fossilfrihet och bioekonomi men det förutsätter en stabil, kontinuerlig och god tillgång på råvara från skogen, vilket kräver ett stabilt och förutsägbart regelverk. För Sverige är en bärkraftig skogsnäring också avgörande för en levande landsbygd som är möjlig att bo i och få en utkomst av.

Välkomnar dialog

Vi avvisar förslagen att öppna upp möjligheten för att överklaga pågående markanvändning men välkomnar en fortsatt dialog kring hur vårt hållbara skogsbruk även i framtiden ska kunna ge ett starkt bidrag till bioekonomi, klimatarbete, sysselsättning och välfärd.

Forrige artikel Debatt: Åldersgräns på nätet skapar falsk känsla av kontroll Debatt: Åldersgräns på nätet skapar falsk känsla av kontroll Næste artikel LR: Så blir ni LR: Så blir ni "lärarnas parti", Moderaterna
  • Rapportera

    Göran Rönning · Skoglig debattör

    Skogsetablissemanget vill stoppa demokratin

    Att skogsetablissemanget aldrig varit några förkämpar om demokratiska metoder stärks ytterligare av dessa uttalanden som görs i detta yttrande.
    Dom vill fortsätta med den SKOGSPOLITISKA RÄTTSRÖTAN i samhället. Dom vill fortsätta skövla våra sista naturskogar. Dom vill fortsätta med sitt patalogiska ljugandet. Dom vill fortsätta bryta mot gällande lagar som Skogsvårdslagen, mot gällande Miljöbalk, mot gällande Brottsbalk, mot gällande EU:s Vattendirektiv , mot gällande Fornminneslagar, mot gällande Kulturminneslagar, mot gällande 23 kapitlet 1§ första stycket Rättegångsbalken, mot 14§ Skogsvårdslagen. Dom vill fortsätta vara straffriförklarade. Sammanfattningsvis...... Svensk Skogsindustri har aldrig haft något samhällsansvar, varken för det arbetande folket/skogsarbetarna eller för vår gemensamma miljö.

S ökar kraftigt – men kan glömma ny storhetstid

S ökar kraftigt – men kan glömma ny storhetstid

OPINION. Socialdemokraterna har rusat i opinionen under pandemin. Men att partiet skulle kunna nå tillbaka till sina opinionsnivåer på närmare 40 procent är snudd på omöjligt, menar statsvetare.