Debatt

SJ borde lyssna på sina egna argument och öppna för fler

I Norge strider SJ för att göra det enklare för kunden att hitta rätt biljett, men när samma fråga aktualiseras i Sverige stoppar bolaget resenärerna från att köpa biljetter från alla operatörer på samma ställe, skriver MTRX.

Det statliga tågbolaget diskriminerar vissa operatörer och exkluderar deras biljetter från den plattform som de kontrollerar, skriver Joakim Sundh, vd för tågbolaget MTRX.
Det statliga tågbolaget diskriminerar vissa operatörer och exkluderar deras biljetter från den plattform som de kontrollerar, skriver Joakim Sundh, vd för tågbolaget MTRX.Foto: SJ, MTRX
Joakim Sundh
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Pandemin har varit ett hårt slag mot många sektorer i samhället. Resebranschen är en av dem som har drabbats hårdast. Under nästan två år minimerades både det privata resandet och resor i tjänsten, vilket självklart har satt stora spår hos alla bolag som arbetar med den typen av resande.

Hela tågbranschen har gått igenom detta stålbad, men nu ser vi ljuset i tunneln. Privatresandet ökar, affärsresenärerna återvänder och i princip alla kurvor vänder uppåt.

Höj tågets konkurrenskraft

Med coronarestriktionerna i backspegeln andas resebranschen morgonluft. Samtidigt har trender som hemester, distansarbete och en ökad medvetenhet om klimatpåverkan ändrat mångas prioriteringar. Tåget har fått en tydlig medvind och alla bolag som trafikerar det svenska järnvägsnätet ökar nu antalet avgångar och ser till att tåget är ett konkurrenskraftigt transportmedel jämfört med bil och flyg.  

För att tåg ska fortsätta vara det smartaste alternativet för den som vill resa krävs nu en hel del saker. Vi är flera bolag som konkurrerar om resenärerna på det begränsade utrymme som finns. Den konkurrensen är sund och bidrar till att kvaliteten och utbudet ökar och priserna pressas, allt till gagn för resenärerna. Att göra det lätt och smidigt för resenärerna att välja tåget genom överskådliga och konkurrenskraftiga priser och en hög servicenivå är en av de viktigaste faktorerna för att höja tågets konkurrenskraft.  

Norsk konflikt

Ett exempel på hur tokigt det kan bli när konkurrensen mellan tågbolag används på fel sätt är det som hänt SJ i Norge. SJ har vunnit anbudet att köra persontrafiken mellan Trondheim och Oslo och det har tydligt irriterat det norska statliga tågbolaget Vy. De har blivit så sura att de inte vill medverka till lösningar som gör det lätt för resenärerna att köpa rätt biljett, oavsett vilket bolag som kör.

SJ agerar tvärt emot hur de tycker att det ska vara i Norge.

En av poängerna med att lägga ut linjer på anbud är att förbättra för resenärerna, och skattebetalarna, men när Vy inte vill medverka till att biljettköpen blir enkla för resenärerna blir effekten den motsatta. Resenärerna får svårare att jämföra resor med varandra, tvingas leta längre innan de hittar rätt biljett och effekten för tågresandet i stort är självklart negativ. Som lök på laxen för SJ har Vy satt in konkurrerande bussar på linjen.

SJ har kraftigt protesterat mot detta och har klagat till den norska regeringen. Vi kan bara instämma. Men det kunde också vara på sin plats att nämna att precis samma problem finns här i Sverige.

Diskriminering även i Sverige

Det stora statliga svenska tågbolaget diskriminerar också vissa tågbolag och exkluderar deras biljetter från den plattform som de kontrollerar. Här är dock SJ på ”andra sidan” och agerar tvärt emot hur de tycker att det ska vara i Norge. Hårdnackat försöker SJ stoppa resenärernas möjlighet att välja mellan alla tillgängliga tågbiljetter på samma plattform, i stället tvingas de surfa runt och leta. 

En av de åtgärder som skulle göra det lite lättare att välja det miljövänliga alternativet tåget är om alla bolags biljetter kunde köpas på samma ställe. Och det skulle vara väldigt enkelt att lösa – det räcker om SJ lyssnar på sina egna argument från Norge och öppnar upp sin egen plattform sj.se för alla operatörer.  


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00