Debatt

Siffertrixa inte bort vårdplatsbristen, Svenonius

Det regionala högerstyret i Stockholm måste sluta skönmåla läget på våra sjukhus och i stället utgå från samma verklighetsbeskrivning som läkarna och sjuksköterskorna på golvet, skriver Jonas Lindberg, sjukvårdspolitisk talesperson för Vänsterpartiet i Region Stockholm.

Regionstyrets rapporter ger sken av att det finns luft i systemet, när det uppenbarligen inte gör det, skriver debattören. 
Regionstyrets rapporter ger sken av att det finns luft i systemet, när det uppenbarligen inte gör det, skriver debattören. Foto: Anna Drvnik/V, Gustaf Månsson/SvD/TT
Jonas Lindberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Varje vecka nås vi av nyheter om fullproppade akutmottagningar, om patienter som får vänta tiotals timmar på en vårdplats, och om vårdpersonal som öppet och klart deklarerar att de inte räcker till. Samtidigt matar Region Stockholm dagligen ut rapporter om hundratals lediga vårdplatser på våra akutsjukhus. Det ges sken av att det finns luft i systemet, när det uppenbarligen inte gör det. Hur kan denna diskrepans råda mellan vad vårdpersonal och patienter dagligen ser, och den officiella bilden som regionstyret i Stockholm vill förmedla?

Redovisa statistik öppet

Siffrorna om lediga vårdplatser är en ögonblicksbild klockan 15 varje dag, efter att avdelningarna har rondat och uppskattat hur många patienter som kan skrivas ut. Det är intressant varför enbart denna ögonblicksbild är den som öppet redovisas. Det ger sken av att det finns tillräckligt med vårdplatser, och vi politiker kan få bilden av att sjukhusen tycks få tillräckligt med resurser. Men det finns fler siffror som borde redovisas, och fler ögonblicksbilder av vårdplatsläget. Vi i Vänsterpartiet menar att också dessa siffror borde redovisas öppet.

 Hur kan denna diskrepans råda mellan vad vårdpersonal och patienter dagligen ser, och den officiella bilden som regionstyret i Stockholm vill förmedla? 

Hur många patienter har på morgonen tvingats övernatta på en akutmottagning i väntan på en vårdplats, trots beslut om inläggning? Hur länge får patienter med allvarliga tillstånd vänta på vårdplats? Hur många platser hålls stängda på grund av personalbrist? Vilken beläggningsgrad har sjukhusen i procent? Allt detta skulle kunna redovisas löpande och transparent, så att vi politiker kan fatta beslut utifrån hur verkligheten faktiskt ser ut.

”Rent farliga nivåer”

Just beläggningsgraden är en av de mest kritiska faktorerna när det gäller risken för patientskador. En beläggningsgrad över 85-90 procent ökar risken för vårdskador och dödsfall markant. Enligt en färsk forskningsrapport kan 125 potentiellt undvikbara dödsfall i Region Stockholm kopplas till överbelastade akutmottagningar i kombination med vårdplatsbrist under perioden 2012–2016.

Rapporten visar också att beläggningsgraden i Stockholm har ökat till rent farliga nivåer. Den genomsnittliga beläggningsgraden i Stockholm var 94 procent under perioden 2012–2016. Under perioden 2015–2019 var beläggningsgraden 101 procent. Men hur ser det ut just nu? Det är dessa siffror vi efterfrågar.

Skönmåla inte sjukvården

Samma rapport slår fast att det ”finns det ett stort värde i att mätetal och prioriteringar är samstämmiga i hela kedjan från politiker till vårdlag och patient”. Det är av yttersta vikt att det råder full öppenhet kring hur situationen i vården faktiskt ser ut, och att vi som förtroendevalda får transparent och heltäckande information om vårdplatsbristen. Hur ska vi annars kunna fatta rätt beslut, och sätta in rätt resurser på rätt plats?

Regeringen har tidigare fått tung kritik för att ha skönmålat resultaten av den årliga PISA-undersökningen i skolan, för att framstå i bättre dager. Sittande högerstyre i Region Stockholm tycks ägna sig åt precis samma strategi i sjukvården.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00