Debatt

"(S)hekarabi måste byta retorik mot politik för höjda pensioner"

DEBATT. Vi bekymras över att Socialdemokraterna partipolitiserar pensionsgruppens arbete. Det höga tonläget om höjda pensioner matchas inte av nödvändiga politiska reformer. I stället förhalar regeringen arbetet, skriver fyra ledamöter i Pensionsgruppen.

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Maria Malmer Stenergard (M)
Riksdagsledamot och ledamot i Pensionsgruppen
Solveig Zander (C)
Riksdagsledamot och ledamot i Pensionsgruppen
Hans Eklind (KD)
Riksdagsledamot och ledamot i Pensionsgruppen
Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot och ledamot i Pensionsgruppen


För 22 år sedan röstades pensionsöverenskommelsen igenom av M, C, K, L och S. Reformen innebar ett stabilt pensionssystem som klarar utmaningarna med en åldrande befolkning.

Pensionssystemet är mycket långsiktigt – var och en ska kunna lita på att pensionen betalas ut efter ett helt arbetsliv. Därför lämpar det sig synnerligen dåligt för snabba, frekventa och stora förändringar. M, C, KD och L kommer fortsätta att värna pensionsöverenskommelsen och dess grundläggande principer: arbete ska alltid löna sig, genom sparande och flit ska man kunna höja sin pension, och pensionen ska räcka till för ett tryggt liv som pensionär.

Utspel kan stjälpa stabiliteten

Att stå upp för pensionsöverenskommelsen är inte detsamma som att inte vilja debattera hur systemet fungerar. Det innebär heller inte att det ska vara omöjligt att göra förändringar i systemet. Tvärtom måste vi våga förändra och reformera pensionen till det bättre, utan att för den sakens skull frångå de grundläggande principerna.

Pensionsgruppen får inte bli en plattform för kortsiktiga politiska utspel från Socialdemokraterna, eller något annat parti.


Ledamöter i Pensionsgruppen

Utgångspunkten måste dock vara att alla förändringar ska ske inom pensionssystemet. Politiska utspel där pensionssystemet blandas ihop med statsbudgeten riskerar enbart att stjälpa stabiliteten.

Respektavståndet är för litet

Pensionssystemets problem är väl kända. I Sverige har inte pensionsåldern stigit på samma sätt som i många andra länder, trots att vi glädjande nog lever allt längre. Därför faller pensionsnivåerna.

Ett annat problem är att skillnaderna i pension mellan dem som har och inte har arbetat, det så kallade respektavståndet, är för små. Detta gäller särskilt för låginkomsttagare som arbetat hela livet, och i synnerhet för kvinnor. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors pensioner är över lag för stora, eftersom jämställdheten under yrkeslivet inte har förbättrats i tillräcklig takt.

Grunderna ligger fast

För att finna lösningar på problemen sjösattes omfattande utredningar under Alliansens regeringsår. Utredningarna kom att resultera i en uppgörelse mellan allianspartierna, S och MP i december 2017.

Det är denna uppgörelse som bland annat har – och ska – utmynna i justeringar av pensionssystemet i nio punkter, däribland höjd pensionsålder, reformerat premiepensionssystem och höjda grundpensioner. Men grunderna för pensionssystemet ligger fast.

Vi känner oro

Vi som företräder M, C, KD och L i pensionsgruppen noterar det höga tonläget från S och den ansvarige ministern Ardalan Shekarabi när det gäller höjda pensioner. Men i den frågan finns ingen konflikt – vi ser samma behov. Därför oroas vi av att viktiga lagförslag dras i långbänk, samtidigt som andra mer kortsiktiga förändringar forceras.

Ska vi få långsiktigt hållbara och jämställda pensioner krävs mer än vackra ord. Det behövs genomarbetade reformer. Dessa måste nu prioriteras i pensionsgruppens arbete:

  • Arbetslinjen måste stärkas. För att människor ska känna tilltro till pensionssystemet måste det löna sig bättre att arbeta och att ha arbetat. Respektavståndet behöver öka. Sänkt skatt för pensionärer ger mer pengar i plånboken här och nu, i takt med att ekonomin växer. Det är också mer träffsäkert än det tillfälliga inkomstpensionstillägget.

  • Låt människor som kan och vill arbeta längre. Höjd pensionsålder är viktigt för dem som vill, kan och orkar arbeta längre. Kunskapen hos senior arbetskraft måste tas till vara. Det sista steget i den planerade pensionsåldershöjningen vid 65-årsgränsen bör genomföras omgående. Vi bör också överväga att ta ytterligare steg för att stärka tillgången på senior arbetskraft, till exempel genom ett förstärkt jobbskatteavdrag redan från 64 år.

  • Prioritera jämställdheten. Ett ojämställt arbetsliv innebär en ojämställd pension. En ny utredning bör se över hur pensionerna kan bli mer jämställda. Hur ansvar för hem och barn, deltidsarbete och föräldraledighet påverkar pensionen måste belysas. Pensionspoängens uppdelning mellan make/maka bör ses över.

  • Värna premiepensionen. Premiepensionen är ett individuellt sparande med valmöjligheter som tryggar pensionen och minskar risken för orättvis omfördelning mellan generationerna. I de flesta fall är avkastningen högre än i inkomstpensionen. Vi behöver slå vakt om premiepensionssystemet och skydda det från oseriösa aktörer. I enlighet med pensionsuppgörelsen 2017 ska ett fondtorg med fortsatt stort utbud av fonder upphandlas, samtidigt som valfriheten i systemet ska garanteras.

  • Långsiktig höjning av pensionerna. Inkomstpensionstillägget infördes för att få snabbt genomslag i väntan på varaktiga reformer för högre pensioner, såsom höjd pensionsålder. Pensionsgruppen ska nu arbeta fram en tidsplan för när tillägget kan avskaffas och ersättas.

  • Bekämpa ålderismen. Åldersdiskriminering slår ut kompententa människor och skadar samhället i grunden. Det minskar också välståndet och gör Sverige fattigare. Att stoppa åldersdiskriminering är centralt i ljuset av att pensionsåldern höjs.

  • Skapa ett hållbart arbetsliv. För att fler ska kunna arbeta efter 65 behöver arbetsmiljön förbättras. Både privata och offentliga arbetsgivare har ett ansvar för detta. Kraften i digitaliseringen ska tas tillvara och det måste bli lättare att byta bana mitt i livet.

Pensionsöverenskommelsen är med och bygger Sverige starkt om pensionsgruppen förmår vårda den genom ett seriöst och långsiktigt arbete. Pensionsgruppen får inte bli en plattform för kortsiktiga politiska utspel från Socialdemokraterna, eller något annat parti. Pensionssystemet är alltför viktigt för det.

Dokumentation

Foto: Fredrik Wennerlund, Magnus Fröderberg, Ali Lorestani/TT och Fredrik Wennerlund

På bild: Solveig Zander (C), Bengt Eliasson (L), Hans Eklind (KD) och Maria Malmer Stenergard (M).


Nämnda personer

Bengt Eliasson

Tidigare riksdagsledamot (L)

Hans Eklind

Ekonomisk-politisk talesperson (KD), riksdagsledamot, ledamot i partistyrelsen
Teologie magisterexamen

Maria Malmer Stenergard

Migrationsminister (M), ledamot i partistyrelsen
Fil. kand i systemvetenskap (Lunds uni., 2002), jur. kand (Uppsala uni., 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00