Debatt

SFS: Karolina Skog måste inkludera studenterna

DEBATT. Studenter är en utsatt grupp på bostadsmarknaden. Att inte inkludera dem i utredningen “En socialt hållbar bostadsförsörjning” riskerar att underminera utredningens värde. Vi uppmanar utredare Karolina Skog (MP) att ta ett helhetsgrepp, skriver Linn Svärd, SFS.

I dag utgör bostadssituationen ett hinder för många att studera den utbildning och på den ort som studenten faktiskt vill, skriver debattören.
I dag utgör bostadssituationen ett hinder för många att studera den utbildning och på den ort som studenten faktiskt vill, skriver debattören.Foto: Janerik Henriksson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Linn Svärd
Vice ordförande, Sveriges förenade studentkårer (SFS)

Utredningen “En socialt hållbar bostadsförsörjning” med Karolina Skog (MP) som ansvarig utredare är nu inne på sin femte månad. Enligt kommittédirektivet är syftet med utredningen att skapa förutsättningar för en bostadsförsörjning som underlättar situationen för de som har svårt att skaffa en bostad på marknadens villkor.

Studenter är en av de grupper som har svårt att få en bostad och ännu svårare att få ett tryggt förstahandskontrakt. Trots detta har vi på Sveriges förenade studentkårer (SFS) fortfarande inte fått en tydlig signal om att studenter kommer inkluderas i utredningen.

Om finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund (MP) på allvar menar att detta är den viktigaste utredningen under mandatperioden så är det dags att ett samlat grepp tas för att inkludera samtliga utsatta på bostadsmarknaden. Glöm inte studenterna, Karolina Skog.

Ekonomiskt utsatt grupp

Det är inte rimligt att en heltidsstudent även ska behöva arbeta vid sidan av för att kunna ha råd med hyran.

Linn Svärd
Vice ordförande, SFS

Varannan student lägger i dag mer än en tredjedel av sin inkomst på boende enligt CSN, i jämförelse med resten av befolkningen som lägger ungefär 20 procent av sin disponibla inkomst på boende. Det flesta studenter har en relativt låg inkomst i form av lån och bidrag från CSN. Konkurrensen är därför stor vad gäller de boenden som har rimliga hyror. Problemet med nyproducerade bostäder är ofta att de har alldeles för hög hyra i relation till en studentbudget.

Lösningen hade kunnat vara bostadsbidrag, men dagens utformning av bostadsbidraget är inte anpassat efter studenters situation och många studenter är därför rädda att bli återbetalningsskyldiga.

Stor andel tvingas jobba

Just nu söker sig rekordmånga till högre utbildning. Cirka 400 000 personer i olika åldrar och olika livssituationer studerar varje år vid svenska högskolor och universitet. Många av dessa är heltidsstudenter, vilket är en heltidssysselsättning. Trots det ökar arbete vid sidan om studierna över tid. Hela 43 procent av studenter i CSN:s senaste undersökning om studenters sociala och ekonomiska situation uppgav att de arbetar vid sidan av studierna.

Fyra av tio upplevde att arbete vid sidan av studierna påverkar studierna negativt. Det är inte rimligt att en heltidsstudent även ska behöva arbeta vid sidan av för att kunna ha råd med hyran. Från politiker får vi ofta höra att det är viktigt att de som antas till högre utbildning genomför den. Det håller SFS med om, men för att slutföra sina studier behöver studenterna ges goda möjligheter att faktiskt fokusera på just det – inte på att oroa sig om de har tak över huvudet.

"Oacceptabel baksida"

Under de senaste åren har produktionen av nya hyresbostäder legat på en relativt hög nivå, vilket SFS välkomnar. Men trots det råder det fortfarande bostadsbrist i många delar av landet, i synnerhet bostäder som ekonomiskt svaga grupper som studenter har råd att efterfråga.

Sista utvägen för många är att ge sig ut på andrahandsmarknaden, men inte nog med att hyran är högre och situationen allmänt otrygg – Hyresgästföreningen i Stockholms senaste kampanj “Stoppa bostadskaoset” visar dessutom att studenter ombeds utföra hushållsnära tjänster utöver att betala hyran. Detta är en oacceptabel baksida av bostadsbristen.

SFS anser att studenter inte ska behöva arbeta vid sidan av heltidsstudier för att klara sin försörjning. Likaså ska studenter inte tvingas bo med lägre standard än andra grupper i samhället eller ha svårare än andra grupper att få tag i en bostad till en rimlig hyreskostnad.

Motverkar lika möjligheter

I dag utgör dock bostadssituationen ett hinder för många att studera den utbildning och på den ort som studenten faktiskt vill. Detta motverkar det lagstadgade målet om breddad rekrytering, vilket innebär att faktorer som socioekonomisk bakgrund eller kontakter inte ska spela någon roll för huruvida en person väljer högre utbildning eller inte.

Studenter som grupp är utsatta på bostadsmarknaden. Att inte inkludera studenter i utredningen är att missa en viktig målgrupp, något som riskerar att underminera utredningens värde. Vi uppmanar därför Karolina Skog som ansvarig utredare att ta ett helhetsgrepp och inkludera studenterna i utredningen.

Nämnda personer

Karolina Skog

Rådgivare i bostads- och stadsutvecklingsfrågor på Stockholms Stadsmission, PR-byrån A Beautiful Soup och till EU-kommissionen
Fil. mag i humanekologi (Lunds uni., 2002)

Per Bolund

Tidigare språkrör Miljöpartiet, miljö- och klimatminister, vice statsminister, riksdagsledamot
Fil. mag i biologi (Stockholms uni. och Stirling uni. i Skottland 1996), doktorandutbildning i systemekologi (Stockholms uni., 2000-2002)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00