Debatt

Sexuella trakasserier hör inte hemma i skolan

Precis som i resten av samhället är sexuella trakasserier förekommande i skolmiljön. Oavsett om skolan bedrivs på distans eller fysiskt måste vi ta tag i de här problemen, skriver ordförandena för Moderat skolungdom Göteborg och Halland.

Den svenska skolan ska vara en trygg plats för lärande och kunskap, men det är inte en självklarhet för alla, skriver debattörerna.
Den svenska skolan ska vara en trygg plats för lärande och kunskap, men det är inte en självklarhet för alla, skriver debattörerna.Foto: Alexander Olivera/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I #metoo-upproren #tystiklassen och #räckupphanden vittnar elever om sexuellt våld i skolans korridorer och bakom stängda dörrar. Barn från lågstadieåldern upp till gymnasiet utsätts för hot och trakasserier av sina jämnåriga, men även av lärare. Vi kan inte tolerera att detta sker i våra skolor runt om i landet.

Ångest och minskad närvaro

Den svenska skolan ska vara en trygg plats för lärande och kunskap, men det är inte en självklarhet för alla. Precis som i resten av samhället är sexuella trakasserier förekommande i skolmiljön. En tiondel av tjejer i årskurs 3 till 6 och 14 procent i årskurs 7 till 9 har utsatts för sexuella trakasserier i skolan enligt Friendsrapporten från 2019.

Följdverkningarna är bland annat psykisk ohälsa, självskadebeteende och ångest men även minskad närvaro som leder till sämre prestationer. Om vi på riktigt ska förbättra ungas psykiska hälsa måste vi ta tag i dessa problem.

Trakasserier på nätet

Skolan ska vara en plats för kunskap, inte trakasserier och tafsningar.

Ivana Westberg och Fredrika Albertsson

Under den pågående pandemin har allt fler unga behövt spendera mer tid hemma och blivit mer isolerade från omvärlden än tidigare. Nätet och sociala medier har blivit en av få mötesplatser. I dag utsätts 6 av 10 flickor och unga tjejer för trakasserier på nätet och 47 procent har hotats med fysiskt och sexuellt våld.

Varannan uppger att de oftare utsätts för trakasserier på nätet än fysiskt. De vanligaste åldrarna att bli utsatt är 14-16 år, men även barn så unga som 8 år påverkas. Detta enligt en internationell undersökning av Plan International som genomfördes i början av pandemin. Trots att platsen ändras är skadeverkningarna desamma.

Bryt mönstret tidigt

Vi kan inte acceptera att så många unga flickor utsätts för sexuella trakasserier i samhället, särskilt i skolmiljöer. En plats som ska förmedla kunskap måste även prata öppet om vad sexuella trakasserier är och hur man anmäler dem.

Förövare ska inte komma undan utan konsekvenser i tidig ålder, om inte kommer beteendet och jargongen fortsätta. Skolor är en viktig del när det kommer till att tidigt bryta mönstret. Oavsett om skolan bedrivs på distans eller fysiskt måste vi ta tag i de här problemen för att förhindra en negativ utveckling. Skolan ska vara en plats för kunskap, inte trakasserier och tafsningar.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00