Segervittring i grönytereform – nordiska protesterna kan få gehör

Stora kommungränser i bland annat Sverige har inte rimmat väl i Bryssels föreslagna reform för att få till fler grönytor. Men nu ser protesterna ut att, i alla fall delvis, få gehör både hos rådet och parlamentet.

Antalet parker ska öka i städer. Men finns det en gräns för när det ska vara nog? <br>
Antalet parker ska öka i städer. Men finns det en gräns för när det ska vara nog?
Foto: Foto: Pixabay
0:000:00