Seger i EU-parlamentet för historiskt gräsrotsinitiativ

EU-parlamentet stöttar ett medborgarinitiativ som vill avskaffa burhållning av djur, vars förslag fått stort stöd från bland annat forskarkåren. ”Det finns bättre metoder” säger Per Jensen, Linköpings universitet. Enligt LRF ligger Sverige ”långt fram” inom djurskydd.

EU-parlamentet har röstat för medborgarinitiativet End the cage age´s förslag med krav på att avskaffa burhållning som hindrar djur att få utlopp för sina naturliga beteenden. Burhållningen strider mot EU:s egna lagar, och nu måste EU-kommissionen ta tag i frågan.
EU-parlamentet har röstat för medborgarinitiativet End the cage age´s förslag med krav på att avskaffa burhållning som hindrar djur att få utlopp för sina naturliga beteenden. Burhållningen strider mot EU:s egna lagar, och nu måste EU-kommissionen ta tag i frågan.
Marie Lundahl

I förra veckan röstade EU-parlamentet igenom att stötta förslaget om att avskaffa onödig burhållning inom EU, från medborgarinitiativet End the cage age, med en rungande majoritet: 558 ja-röster mot 37 nej (85 avstod).

”Hälsofördelar”

Enligt Europaportalen röstade alla närvarande svenska EU-parlamentariker för förslaget.

Det finns andra, bättre metoder att föda upp och sköta djur med erfarenheter som går långt tillbaka i tiden.

Per Jensen
Professor i etologi, Linköpings universitet.

– Djur ska inte hållas i bur. Punkt slut. Ett förbud mot burhållning skulle ge stora hälsofördelar för både djuren och oss människor. Vi behöver en god djurhållning för att förebygga sjukdomar och skapa motståndskraft i våra livsmedelssystem, sa EU-parlamentariker Pär Holmgren (MP) i ett uttalande.

Kommissionen måste ta ställning

End the cage age är det hittills största medborgarinitiativ för förbättrat djurskydd i EU:s historia och är ett samarbete mellan Djurens rätt och 170 andra organisationer. Målet är att avskaffa burhållning av djur inom lantbruket.

– Det är oerhört stort och viktigt att EU-parlamentet ställer sig bakom att fasa ut burarna inom EU till år 2027. Medborgarna i Europa har genom End the Cage Age tydligt visat att de vill se ett förbud och nu är det upp till bevis hur EU-kommissionen väljer att agera, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt, i ett pressmeddelande.

Stöd från forskare

Initiativet har vunnit ett stort stöd inom civilsamhället och forskarkåren. En av forskarna är Per Jensen, professor i etologi vid Linköpings universitet.

Per Jensen, professor i etologi.
Per Jensen, professor i etologi. Foto: Liu

Han understryker att detta är en etisk och principiell fråga.

Varför är det viktigt att avskaffa burhållning inom EU:s lantbruk?

– Det enkla skälet att det är så förödande för djurvälfärden. De burar vi framför allt vänder oss emot är hönsburar och fixeringsburar för dräktiga eller grisande suggor. Djuren tillåts inte få utlopp för sina naturliga beteenden, och det strider mot svensk djurskyddslag, säger han till Altinget.

Lagen följs inte

Per Jensen menar att det dock finns mycket kvar att göra i frågan. Trots att svensk lagstiftning har en tydlig portalparagraf om djurens rätt att få utföra naturligt beteende, är praxis en annan.

300 miljoner djur
  • Trots att EU:s fördrag säger att djur är kännande varelser hålls mer än 300 miljoner grisar, hönor, kalvar, kaniner, ankor och vaktlar i burar inom livsmedelsproduktionen i EU:s medlemsländer.
  • Majoriteten av burarna är kala, trånga och förnekar djuren en möjlighet till naturligt beteende.
  • Att avveckla burarna skulle innebära en radikal förändring för de djur som föds upp i djurfabrikerna och skulle innebära en förändring för miljontals djur varje år.

Källa: Djurensratt.se

– Problemet är att lagen inte följs upp av detaljlagstiftningen. Det som står i lagen lyser inte igenom i de faktiska förordningar som styr den praktiska djurhållningen.

Jensen påpekar att metoden med att hålla djur i bur dessutom är onödig.

– Burarna har bara använts 50 år tillbaka i tiden. Det finns andra, bättre metoder att föda upp och sköta djur med erfarenheter som går långt tillbaka i tiden. Det är dags att vi sätter den bortre parentesen för detta nu, säger han.

LRF: ”En annan liga”

Erika Brendov, djurskyddsexpert på Lantbrukarnas riksförbund (LRF) framhåller att LRF tycker att burfrågan är viktig. Gällande End the cage age påpekar hon att det även är en viktig demokratifråga.

– Det är positivt att demokratin fungerar som den ska, säger hon till Altinget.

Enligt Brendov ”spelar Sverige i en annan liga” och ”ligger långt fram” jämfört med övriga EU-länder, och syftar både till djurskyddslagstiftning och praxis. 

– I Sverige är alla grisar frigående, det används inga burar om det inte är någon speciell anledning, säger hon.

– Det finns inte en bonde i Sverige som skulle få för sig att driva en sådan fråga, till skillnad från exempelvis Danmark eller övriga EU.

Hönsburar kvarstår

Däremot används fortfarande burar för höns, vilka är fullt tillåtna enligt lag.

– Men inte de små burarna från förr. Nu finns större, inredda burar där hönsen kan ha sitt naturliga beteende, gå runt, har sandbad, kan äta i en del, sova i en del och så vidare. Mer som en lägenhet, säger hon.

Enligt Brendov är burarna dock på väg att fasas ut, med tryck både från handeln, konsumenter och produktionssidan.

I slutet av 2023 kommer EU-kommissionen med en ny djurskyddslagstiftning som förväntas vara skarpare än den nuvarande.

Nämnda personer

Camilla Bergvall

Riksordförande Djurens rätt
fil. kand. i medie- och kommunikationsvetenskap (Malmö högskola, 2015)

Pär Holmgren

Europaparlamentariker (MP)
Licentiatexamen i meteorologi (Uppsala uni., 1993)

Per Jensen

Professor i etologi, Linköpings universitet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00