SD vill återinföra friluftsdagar i skolan

FRILUFTSLIV. Sverigedemokraterna uppger i en undersökning att de vill införa friluftsdagar i läroplanen i grundskolan.

I en undersökning gjord av Svenskt Friluftsliv fick riksdagspartierna svara på frågor om hur de ställer sig till friluftsdagar inom grundskolan. Alla riksdagspartier är ense om att friluftsdagar är viktiga, men partiernas åsikter kring hur många och vilka friluftsdagar som ska finnas delar sig. I läroplanen för idrott i grundskolan står det redan att elever ska ges möjligheten att “genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer”.

Svalt intresse att reglera

I undersökningen uppger Socialdemokraterna att läroplanen täcker upp behovet av friluftsliv och bör därför inte regleras. Allianspartierna uppger att det är upp till skolan att bestämma om friluftsdagarna ska finnas. Vänsterpartiet trycker dessutom på vikten av att dessa dagar inte ska medföra extra kostnader för eleverna och ett deltagande på lika villkor. De partier som tycker att en reglering av antalet friluftsdagar kan vara nödvändig, är Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.

Ska få barn att röra på sig

Miljöpartiet anser att det kan vara av värde, men har inte lika formulerade förslag som Sverigedemokraterna. I en kommittémotion skriver de att de vill utreda möjligheterna att återinföra reglerade friluftsdagar i läroplaner.

– Som vi förstått, så fungerade det bra tidigare, säger Angelika Bengtsson, som är en av de bakom motionen, till Altinget.

SD vill även ge Skolverket i uppdrag att utreda hur dessa reglerade friluftsdagar ska implementeras.

– Att i tidig ålder vara ute i naturen har positiv inverkan på andra delar av skolan. Det blir allt viktigare när barnen blir mer stillasittande nu än förut, säger Angelika Bengtsson.

Friluftsliv som en del av vården

Sverigedemokraterna vill även ge Svenskt Friluftsliv i uppdrag att införa verksamheten i fler sektorer som exempelvis vården.

– Vi vill se en grön omsorg. Att vara i naturen i till exempel rehabiliteringen, för att minska medicineringen, säger Angelika Bengtsson.

Exakt hur det ska regleras eller hur många dagar per läsår som ska vara friluftsdagar, kan partiet i dagsläget inte svara på.

 

 

Forrige artikel Mardrömsmätning för Liberalerna Mardrömsmätning för Liberalerna Næste artikel Flera olösta frågor i nya djurskyddslagen Flera olösta frågor i nya djurskyddslagen
Reservationsfest om terrororganisationer

Reservationsfest om terrororganisationer

SPRETIGT. Reservationerna haglade när riksdagens justitieutskott behandlade regeringens proposition om särskilt straffansvar för den som har samröre med en terroristorganisation

"Låt 2020 bli det år då alla förstod vad omvårdnad är"

DEBATT. År 2020 har utsetts till Sjuksköterskans och barnmorskans år. Nu hoppas vi att omvårdnadsyrket får det erkännande och stöd det förtjänar. Det skriver Ami Hommel och Johanna Ulfvarson, Svensk sjuksköterskeförening.