Debatt

SD-politiker om omskärelse: Ge barn rätt till sin egen kropp

DEBATT. Genom att regioner erbjuder och subventionerar omskärelse av minderåriga, legitimeras ingreppet på bekostnad av pojkars kroppsliga integritet, skriver två SD-politiker från Region Stockholm.

Att erbjuda icke-medicinsk omskärelse är inte förebyggande hälsovård, det är ett uppenbart försök för partier att förebygga ett sviktande väljarstöd, skriver debattörerna.
Att erbjuda icke-medicinsk omskärelse är inte förebyggande hälsovård, det är ett uppenbart försök för partier att förebygga ett sviktande väljarstöd, skriver debattörerna.Foto: Hasse Holmberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige är på många sätt ett progressivt land. Vi har högt ställda mål när det gäller välfärd, jämställdhet, lag och rättvisa. Redan 1979 fick vi en viktig lag mot barnmisshandel som innebär att det är förbjudet att smiska eller dra ett barn i håret. Men samtidigt har vi en lag som tillåter religiöst och kulturellt motiverad omskärelse av minderåriga pojkar.

Skydda mot skadliga sedvänjor

Internationellt verkar flera organisationer emot omskärelse av pojkar. Bland annat fastslår FN:s barnkonvention att alla barn ska behandlas lika och skyddas mot skadliga sedvänjor, oavsett kön eller föräldrars bakgrund. Den framhåller även vikten av att långsiktigt verka för att sedvänjan avskaffas. För att en attitydförändring ska ske måste samhället visa ett tydligt avståndstagande mot omskärelse av minderåriga.

Även flera svenska läkarförbund anser att det finns starka skäl att avvakta med ingreppet tills att pojkarna är äldre och kan lämna ett informerat samtycke.

Okunskap om funktion

Okunskapen kring förhudens funktion är stor och effekterna av omskärelse förminskas ofta i syfte att hitta nya ursäkter för att legitimera ingreppet på pojkarna. Förhudens insida är känslig och skyddar mot uttorkning och infektioner. Avsaknad av förhud innebär att det blir svårare att onanera och att samlagssmärta kan uppstå för både mannen och kvinnan, vilket de som genomgått ingreppet efter sexualdebut kan vittna om.

Regionen bortser

Genom att regioner erbjuder och subventionerar omskärelse av minderåriga, legitimeras ingreppet på bekostnad av pojkars kroppsliga integritet. Att erbjuda och subventionera omskärelse på minderåriga motarbetar även hälso- och sjukvårdens rekommendationer om att undvika onödiga operationer, eftersom de alltid innebär en risk för komplikationer.

Vid omskärelse av pojkar bortser Region Stockholm från rikshandboken för barnhälsovård. Men i regionens handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck, hänvisas det till Rikshandboken för barnhälsovård för identifikation av flickor som riskerar att utsättas för eller redan har blivit utsatta för könsstympning.

Utöka uppdraget

Argumentationen för ett fortsatt stöd till omskärelse är antagandet att antalet olagliga ingrepp skulle öka och att regionen skulle behöva omhänderta de komplikationer som uppstår efter icke väl utförda ingrepp. Inga siffror stöder antagandet och ingen vet om färre pojkar far illa nu än tidigare. Däremot vet vi att regionen har ett stort antal hälsokommunikatörer som arbetar med hälsofrågor i oinformerade områden.

Låt oss utöka hälsokommunikatörernas uppdrag till att omfatta information om Lagen om icke-medicinsk omskärelse. Politiker ska inte ta på sig en förmyndarskapsroll och utgå från att vårdnadshavare väljer att begå ett lagbrott. Sjukvården ska inte anpassa sig efter vilka kriminella handlingar andra människor kan tänka sig begå.

Lagstifta mot omskärelse 

Sjukvården står inför svåra prioriteringar, och att då skära i friska kroppar är inte försvarbart. Förhudsritualer är varken hälso- eller sjukvård. Det är att utsätta barn för hälsorisker och smärta. Att erbjuda icke-medicinsk omskärelse är heller inte förebyggande hälsovård, däremot är det ett uppenbart försök för de övriga partierna att förebygga ett sviktande väljarstöd genom att appellera till vissa grupper.

För Sverigedemokraterna är det tydligt att omskärelse är en företeelse som inte ska åtnjuta samhällets stöd. Vi vädjar därför till Sveriges riksdag att lagstifta emot omskärelse av pojkar, och till landets alla regioner att upphöra med denna skadliga sedvänja. Ge barnen rätt till sin egen kropp.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00