Debatt

SD: Fokus måste ligga på brottsoffret – inte förövaren

Den tidigare regeringen har alltför ofta sett de kriminella som de egentliga offren. Nu måste brottsoffret få upprättelse, skriver Mikael Eskilandersson (SD), civilpolitisk talesperson och Angelica Lundberg (SD), riksdagsledamot i civilutskottet.

Politiken på den rödgröna sidan stryker gärningsmän medhårs och åsidosätter brottsoffer, som i princip glöms bort, skriver debattörerna.<br>
Politiken på den rödgröna sidan stryker gärningsmän medhårs och åsidosätter brottsoffer, som i princip glöms bort, skriver debattörerna.
Foto: Riksdagen, Fredrik Sandberg/TT
Mikael Eskilandersson
Angelica Lundberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Under lång tid har fokus legat på den kriminelle och mycket sällan på brottsoffret. Detta leder till att brottsoffret aldrig får den upprättelse denne borde få. Det ska självklart vara så att offret, inte gärningsmannen, ska vara huvudprioritet och ges upprättelse. I stället har det under tidigare regeringar daltats med kriminella, deras rättigheter har prioriterats framför de som drabbats av brott. I andra länder ser man Sverige som ett skräckexempel. Nu är det hög tid att ändra på det.

Under senare år har vi sett åtskilliga exempel där kriminellas rättigheter har övertrumfat offrens. Ett av de värsta fallen var när en kriminell år 2021, dömd för bland annat två grova våldtäkter, fick skadestånd på 840 000 kr. Detta efter att han vägrat delta i utredningen och uppgett felaktiga uppgifter om sin ålder, vilket orsakat att han spenderat lite för lång tid i fängelse. Ersättningen var dessutom mycket högre än brottsoffrets ersättning, trots att gärningsmannen var skyldig till brottet. Detta är vedervärdigt och oacceptabelt. Snedvridningen i regelverket och i inriktningen på förövare, måste ändras.

S ser de kriminella som offer

Den tidigare regeringens tendens att se kriminella som de egentliga offren, orsakar en snedvridning av rättvisan.

Den tidigare regeringens tendens att se kriminella som de egentliga offren, orsakar en snedvridning av rättvisan. Det är också svårt att se varför kriminella ska bli måna om att lämna en kriminell bana, när rättvisan blir till de kriminellas fördel.

Gängbrottsligheten sätter hela bostadsområden i skräck. Det drabbar vanligt folk, många är rädda för att gå ut i sitt område. Dessutom sprider sig brottsligheten till allt yngre åldrar. En åtgärd för att skapa trygghet i bostadsområden är att möjliggöra vräkningar av föräldrar vars barn begår brott, detta för att ge alla boende en bra och trygg boendemiljö.

Från oppositionssidan har flera uttryckt sig negativt om denna möjlighet. Politiken på den rödgröna sidan stryker gärningsmän medhårs och åsidosätter brottsoffer, som i princip glöms bort. Flera saker behöver rättas till. Det gäller både att förbättra reglerna för ersättning till brottsoffers fördel, att höja ersättningsnivån och att det ska vara enkelt för brottsoffer att erhålla ersättning för brott de utsatts för.

Brottsoffer ska enklare få ersättning

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna har tidigare i somras presenterat en ny utredning med syfte att stärka brottsoffer. Syftet med utredningen ska bland annat vara att förenkla för att brottsoffer snabbare ska få ut brottsskadeersättning. Dessutom ska en översyn göras av om frihetsberövandeersättningen ska begränsas. Utgångspunkten är att den som varit felaktigt frihetsberövad ska ges ersättning endast om det finns goda skäl och beloppet ska ligga på en rimlig nivå.

En annan fråga för utredning är att undersöka hur ett system kan skapas där föräldrar ska ha ett skärpt skadeståndsansvar, en betoning ligger på att stärka föräldraansvaret. Även polisers möjligheter till ersättning ska förbättras. Förhållandena för ersättning vid kränkning eller då deras privata egendom förstörs vid ingripanden, ska förbättras. Som det är i dag hanteras ersättning till brottsoffer via förövaren. Det ska ändras så att brottsoffret ska kunna erhålla skadeståndsersättning direkt. I efterhand ska ansvarig myndighet kräva in medel från gärningsmannen.

För Sverigedemokraterna är det självklart att ersättning inte ska ges över huvud taget till gärningsmän som gjort sig skyldiga till och dömts för brott. Vi ser också fram emot resultatet av den nu tillsatta utredningen, som ska syfta till att förstärka ställningen för brottsoffer.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00