SD: "Earth Hour – lika tom symbolhandling som svensk klimatpolitik"

DEBATT. Släck gärna lampan på Earth Hour, men risken är att det blir en lika tom symbolhandling som de senaste fyra årens svenska klimatpolitik. Det skriver SD:s Mattias Bäckström Johansson och Martin Kinnunen som menar att satsningar på kärnkraften och internationella projekt är effektivaste vägen mot sänkta utsläpp.

Mattias Bäckström Johansson (SD), energipolitisk talesperson
Martin Kinnunen (SD), miljöpolitisk talesperson

I morgon är det återigen dags för det årliga fenomenet ”Earth Hour” för att uppmärksamma klimatfrågan. Då kan man, om man vill, stanna upp och reflektera över att beroendet av fossila energikällor är en global fråga. Även om den svenska elproduktionen kan betraktas som fossilfri finns det en pedagogisk aspekt i att energikonsumtion och tillgång till teknologi och resurser faktiskt hänger ihop.

Risk för ökade utsläpp

Det ironiska i sammanhanget är att den förvirrade svenska energipolitiken faktiskt riskerar att öka (!) utsläppen. Medan Miljöpartiet och Centerpartiet med flera är överens om att underminera kärnkraftens roll har man samtidigt tagit fram komplicerade system med subventioner och skattelättnader för väderberoende energislag.

För det första är det oekonomiskt och för det andra blir Sverige beroende av att periodvis öka importen av el från kontinenten, när andelen vindkraft i systemet ökar. Det innebär i slutändan högre koldioxidutsläpp, i och med att både Danmark och Tyskland är starkt beroende av kolkraft för sin elproduktion. Smutsig el som vi sedan kan komma behöva importera.

Visst kan man släcka lampan under Earth Hour om man tycker att det är stämningsfullt men risken är att det förblir en tom symbolhandling.

Tyvärr skulle det vara kännetecknande för svensk klimatpolitik under de senaste åren. Efter fyra år med Miljöpartiet vid makten har vi fått en drös storslagna utspel, en så kallad ”klimatlag”, elcyklar och ett hämningslöst spenderande på klimatångestterapi, men faktiskt inte alls lägre utsläpp. Kärnkraften motarbetas däremot, i strid med FN:s klimatpanels rekommendationer.

Klimatpolitik på tre ben

Sverigedemokraternas klimatpolitik står på tre ben. För det första vill vi behålla, vidareutveckla och gärna exportera kärnkraften. Vi har bara sett början på teknikens potential och allt tyder på att den i framtiden kommer att bli ännu säkrare och generera mindre farligt avfall. Tillgång till fossilfri el, oavsett väder, är en viktig komponent när inslagen av elektrifiering, i exempelvis transportsektorn, ökar.

Vi vill också att Sverige ska vara mer aktivt på den internationella arenan och i högre grad engagera sig i internationella projekt. Allt tyder på att man per satsad krona får bättre utdelning, vad gäller utsläppsminskningar, om man satsar på länder med utvecklingsbehov, än om man satsar pengarna i Sverige, där utsläppen redan är förhållandevis låga. EU:s utsläppshandelssystem har också visat sig vara ett effektivt sätt för att begränsa utsläppen av koldioxid, just eftersom åtgärderna styrs dit de gör störst nytta. Därför bör Sverige inom EU verka för att den ska innefatta fler länder, även utanför EU.

Vår tredje åtgärd består i att vi vill lägga i en högre växel gällande forskning och utveckling, vilket vi också finansierar med en halv miljard per år i vårt förslag till statsbudget. Om Sverige avskaffade sig självt och den tusendel av utsläppen som kommer från vårt land, skulle effekten bli omätbar. Däremot kan resten av världen ha stor nytta av vårt kunnande, det är där vi har störst möjlighet att påverka på riktigt.

SD:s politik minskar utsläppen

Vidare kommer klimatpolitiken ofelbart att krascha om den inte tar hänsyn till människors vardag. Sverigedemokraternas politik, enligt ovan, skulle minska utsläppen i ett globalt perspektiv utan att konsekvenserna blev orimliga, varken för hushållen eller för industrin. I Sverige har vi en mycket väl fungerande och fossilfri elproduktion. Låt oss värna detta. Den som släcker lampan i morgon bör sända en tanke till den miljard människor som fortsatt saknar säker tillgång till elektricitet. De har ofrivilligt Earth Hour mycket oftare än en gång om året.

Forrige artikel S-ledamöter: Väljarna vill se mer sakdebatt och mindre spekulation S-ledamöter: Väljarna vill se mer sakdebatt och mindre spekulation Næste artikel Boriana Åberg (M): Återupprätta demokratin – avskaffa länsstyrelserna Boriana Åberg (M): Återupprätta demokratin – avskaffa länsstyrelserna
Regionråd (SD):

Regionråd (SD): "Offrat människoliv för att rädda ekonomin"

DEBATT. De äldre ska inte användas som brickor i ett ekonomiskt experiment av regeringen. Testning av nyinflyttade på boenden borde ha införts tidigare och personal borde ha använt korrekt skyddsutrustning, skriver regionråd Håkan Lösnitz (SD).