SCB: Antalet sysselsatta ökar

KORTNYTT. Antal sysselsatta ökar och arbetslösheten minskar mer än väntat, SCB presenterar glädjande statistik i sin senaste arbetskraftsundersökning (AKU). 

Prognosen för arbetsmarknaden ser positiv ut i SCB:s senaste AKU. Antalet sysselsatta var i maj 2018 5 101 000, åldern 15-74 år, icke säsongrensat. Det motsvarar en ökning med 118 000 jämfört med samma tidsperiod förra året. Dessutom ökade fast anställningen bland kvinnor med 82 000 och uppnår i dag 1 892 000. 

Läs också: Minskad sjukfrånvaro i staten - för första gången på sex år

Antalet arbetslösa minskade under tidsperioden maj 2017-maj 2018 med 35 000. Det ger i dag en arbetsmarknad med 352 000 arbetslösa, och arbetslöshetstalet var 6,5 procent, en minskning med 0,7 procentenheter.

Läs också: Ökade kostnader för inhyrd personal

Säsongrensade och utjämnade data visar på en ökning av sysselsättningen samt en minskning av arbetslösheten, som uppgick till 6,2 procent.

 

Forrige artikel LO byter bank Næste artikel Eneroth: Nu underlättar vi för cyklister