Debatt

Sätt inte stopp för äldres valfrihet

I stället för att försämra äldres egenmakt borde politikerna värna och utveckla valfriheten när det gäller att välja äldreomsorg. Det skriver Anna Bergendal, näringspolitisk expert äldreomsorg Vårdföretagarna.

Tack vare valfriheten finns i dag äldreboenden med en rad olika inriktningar, skriver debattören.
Tack vare valfriheten finns i dag äldreboenden med en rad olika inriktningar, skriver debattören.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Anna Bergendal
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

I Göteborg pågår en politisk strid om äldres rätt att själva få välja vem som ska utföra deras äldreomsorg. Det nya styret vill sätta stopp för valfriheten. Utan att ta reda på vad det får för konsekvenser för de äldre. Beslutet är taget utan utredning, baserat på ideologi. Man vill frånta rätten för 600 äldre att fortsätta anlita en hemtjänstutförare som de själva har valt och är nöjda med. Även den nyss införda möjligheten att välja äldreboenden ska avskaffas.

Valfrihet är inget experiment

Utan hänvisning till fakta menar styret att valfriheten har lett till oönskade effekter och att det skulle handla om ett experiment. Sanningen är att privata aktörer sedan många år är en viktig och väl etablerad del av välfärdens vardag. De verkar på kommuners uppdrag och måste uppfylla kommunens krav, samt klara IVO:s, Inspektionen för vård- och omsorgs, tillståndsprövning för att kunna bedriva äldreomsorg.

Socialstyrelsens undersökningar visar att de allra flesta äldre är nöjda med personalens omhändertagande såväl i privat som offentlig omsorg. I Göteborg var det ett äldreboende som drevs av ett företag som hade den högsta andelen nöjda boende i den senaste mätningen. I Socialstyrelsens kvalitetsmätning enhetsundersökningen har privata aktörer bättre resultat, såväl inom hemtjänst som äldreboende.

Syftet med valfrihet är att ge äldre ett större inflytande över sin egen vardag och kunna välja något som passar dem. Tack vare valfriheten finns i dag äldreboenden med inriktning på religion, kultur och intresse såsom djur, natur eller sport. Med valfriheten kan äldre välja bort en verksamhet de inte är nöjda med – det säger sig självt att den möjligheten försvinner om kommunen är det enda alternativet. Valfriheten skapar också förutsättningar för kvalitetskonkurrens. Den gör att alla aktörer måste tillhandahålla en omsorg som de äldre och deras anhöriga uppskattar för att få uppdrag. Det finns ett starkt stöd i befolkningen för detta – drygt 8 av 10 svenskar anser att man bör kunna välja sin äldreomsorg.

Värna rätten att välja

Mycket talar också för att privata alternativ faktiskt har lett till en mer effektiv resursanvändning. I många kommuner, liksom i Göteborg, går den kommunala hemtjänsten med kraftiga underskott, medan de privata alternativen måste klara sig på den satta ersättningen.

När det finns fler arbetsgivare kan undersköterskor och andra medarbetare också välja arbetsgivare, göra karriär och förverkliga sina visioner om en god äldreomsorg genom att starta eget. Den nationella arbetsmiljöundersökningen Jobbhälsoindex visar att medarbetare i privat driven omsorg är mer nöjda i flera hänseenden, till exempel när det gäller ledarskap och möjlighet att påverka hur arbetsuppgifter ska utföras. Två större omsorgsaktörer har också blivit rankade bland Sveriges 50 bästa arbetsgivare enligt Universums ranking.

Med valfriheten kan äldre välja bort en verksamhet de inte är nöjda med – det säger sig självt att den möjligheten försvinner om kommunen är det enda alternativet. 

I stället för att försämra äldres egenmakt borde politikerna värna och utveckla valfriheten. Här finns mycket att göra, inte minst förbättra informationen om valmöjligheterna till de äldre. Ofta missar kommuner att förmedla detta, vilket inte minst bekräftas av en färsk studie från Konkurrensverket. Om kommunen inte informerar om möjligheten att välja utförare och enbart erbjuder kommunal hemtjänst finns ingen egentlig valfrihet. Därtill upplever Vårdföretagarnas medlemmar att villkoren för hemtjänsten är tuffa och att det är administrativt tungrott, inte minst i Göteborg.

Kommunalisering är inte svaret

Styret i Göteborg hänvisar till kommunal hemtjänst i skånska Lomma som ett föredöme. Men Lommas hemtjänst, som kommunaliserades för fyra år sedan, har fått sämst betyg av samtliga kommuner i Sverige när de äldre själva får tycka till. Kommunen har stora problem med missnöjd personal och chefer som lämnar hemtjänsten. Det är snarare ett exempel på att kommunalisering inte är svaret på äldreomsorgens utmaningar.

Ett vanligt uttryck från politiker som föredrar kommunal omsorg numera är att de vill återta kontrollen. Men den enda kontrollen som återtas om valfriheten slopas är den äldres – möjligheten att själv vill fatta ett beslut om vem som ska kunna kliva in över tröskeln i det egna hemmet eller att avgöra var man ska bo. Det vore olyckligt. I stället borde politiker, såväl i Göteborg som i andra kommuner, ta tillvara de erfarenheter som nu finns för att gemensamt utveckla äldreomsorgen och de äldres valfrihet.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00