Debatt

Satsningar på enbart bio-CCS räddar inte klimatet

Om regeringen menar allvar med att minska utsläppen så räcker det inte att pumpa ner bio-kolet i berggrunden. Det skriver Nils Hannerz, näringspolitisk chef på Ikem.

Klimatet gör ingen skillnad på kolets ursprung, det borde inte regeringen heller göra, skiver debattören.
Klimatet gör ingen skillnad på kolets ursprung, det borde inte regeringen heller göra, skiver debattören.Foto: Michael Sohn/AP/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Regeringen vill minska industrins utsläpp och har i budgeten för 2024 aviserat en satsning på industriklivet. Tekniken bio-CCS ska därigenom ges stöd för att bidra till att Sverige når målet om nettonollutsläpp senast 2045. Ikem – Innovations- och kemiindustrierna är kritiska till premierandet av bio-CCS.

Klimatet är vår tids största utmaning och koldioxidutsläppen måste minska. Nu måste regeringen steppa upp. Bio-CCS är en tummetott av de utsläppsminskningar som krävs.

Utsläpp måste fångas in och lagras

Kemiindustrin ligger tidigt i värdekedjan och tillverkar insatsvaror som är nödvändiga i den övriga industrin. Utan dessa varor blir det varken solceller, cykeldäck eller vaccinsprutor. IKEM:s medlemsföretag är beroende av fossila kolkällor - olja, naturgas och kol - för sin produktion. Samtidigt släpper vår industri ut ca 5,3 miljoner ton koldioxid, en tredjedel av industrins totala utsläpp.

Om regeringen menar allvar med att minska utsläppen så räcker det inte att pumpa ner bio-kolet i berggrunden. Även utsläpp från fossila källor måste fångas in och lagras. Klimatet gör ingen skillnad på kolets ursprung, det borde inte regeringen heller göra. Att fokusera på enbart bio-CCS är också att göra marknaden onödigt liten. Orsaken är enkel – hade alla industriella utsläpp omfattats hade fler aktörer kunnat vara med i budgivningssystemet.

Främja alla åtgärder som krävs

IKEM:s medlemsföretag vill ställa om. De har redan i dag de tekniska lösningarna som krävs: Vi kan göra nya material av textil- och plastavfall, biobränsle av skogsrester och spillvirke, vi kan till och med göra nya material av infångad koldioxid (CCU). Kemiindustrin sitter på nycklarna till ett hållbart samhälle, men utvecklingstakten styrs av de förutsättningar företagen får.

Regeringen måste lyfta blicken och främja alla åtgärder som krävs för att minska koldioxidutsläppen på ett så effektivt som möjligt. Bara så kan Sverige nå nettonollutsläpp till år 2045.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024