Sanktioner mot den som inte skyddar riket

FÖRSVAR. Svensk lag räcker inte till för skydda nationella säkerhetsintressen. En utredare får nu ett drygt år på sig att ta fram förändringar.

Per-Anders Sjögren

Bakgrunden är de frågor som är uppstått kring uthyrningen av de kommunala hamnarna i Slite och Karlshamn till det ryska gasprojektet Nordstream. Regeringen har gjort klar att reglerna måste ändras så att det kommunala självstyret inte kan ta över den frågor om den nationella säkerheten. En översyn av reglerna behövs när det gäller uthyrning eller överlåtelse av verksamhet som är känslig när det gäller skyddet av rikets säkerhet, och den utredningen som regeringen nu har beslutat om ska vara klar senast den 1 maj nästa år då lagförslag också ska presenteras.

– Dagens lagstiftningen är för dålig och för svag, har försvarsminister Peter Hultqvist tidigare sagt.

Utgångspunkten är att förslagen ska komplettera en två år gammal utredning om en ny säkerhetsskyddslag som gäller verksamheter hos staten, kommuner, landsting och enskilda som är av betydelse för Sveriges säkerhet. 

Ytterligare en del av det uppdraget är därför lägga fram ett förslag på sanktioner mot den som inte uppfyller kraven i den nya lagen. Utan sanktioner finns en risk att den som är ansvarig för en verksamhet inte vidtar de åtgärder som krävs och det är och skadlig för Sveriges säkerhet.

Regeringens slutsats är därför att en ny säkerhetsskyddslag bör kompletteras med en möjlighet att utfärda sanktioner mot aktörer som brister i sitt säkerhetsskyddsarbete. Utredaren ska även ta fram förslag på vilka myndigheter, förutom Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, som ska sköta tillsynen.

Dokumentation

BESLUTSKEDJAN-KOMMITTÈDIREKTIV

Vad händer nu?

Senast den 1 maj 2018 ska utredningen vara klar och slutsatserna redovisas för regeringen.

Kommittédirektiv 2017:32E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00