Sänkt pensionärsskatt bekostas av jämnåriga

BUDGET 2016. För att få råd att sänka pensionärernas skatt vill regeringen höja socialavgifterna för dem som är 65+ och arbetar. För unga tidigareläggs höjningen av socialavgifterna.

I ett pressmeddelande på onsdagen listar regeringen de skatteändringar som ska komma i budgetpropositionen för 2016.

Totalt handlar det om skattehöjningar på nära 19 miljarder kronor, och skattesänkningar på 2,5 miljarder.

Alla förslagen är förhandlade med Vänsterpartiet.

Skatten för pensionärer sänks med sammanlagt 1,87 miljarder kronor. Ingen med en pension upp till 10 000 kronor i månaden kommer att betala mer i skatt än löntagare med samma inkomst. Alla med pensioner upp till 20 000 kronor i månaden får en skattesänkning.

Löneskatt återinförs

Den sänkta pensionärsskatten finansieras så när som på 100 miljoner kronor av höjda socialavgifter för dem som är över 65 år, och för dem som har egen firma och tar ut hela ålderspensionen. En löneskatt på 6,15 procent läggs på deras inkomster. Det är något mer än regeringen hade tänkt sig i budgetpropositionen för 2015, som röstades ned av riksdagen. Då var planen att en löneskatt på 5,6 procent skulle införas.

Den särskilda rabatten på socialavgifter för unga skulle ha avskaffats den 1 juli nästa år. Nu vill regeringen ta bort rabatten en månad tidigare, den 1 juni, och dra in 390 miljoner kronor mer till statskassan.

Jobbskatteavdraget ska trappas av för dem som tjänar över 50 000 kronor i månaden. Det ökar statens inkomster med 2,71 miljarder kronor nästa år.

Gränsen för när man ska betala statlig skatt på arbetsinkomster ska ligga kvar på samma nivå som i år, det ger statskassan 1,67 miljarder kronor extra.

Sänkt rot-avdrag ger mest

Den enskilt största skatteökningen, 5,57 miljarder kronor, ligger på rot-avdraget som ändras från 50 till 30 procent av arbetskostnaderna.

Samtidigt sänks taket för rut-avdrag från 50 000 till 25 000 kronor per person och år, utom för dem som har fyllt 65. Tjänster som kock och bartender ska inte ge avdrag. Skatterabatterna för rut-arbeten beräknas minska med 0,09 miljarder kronor.

Skatten på investeringssparkonton och kapitalförsäkringar höjs. Skatten beräknas nu på en schablonavkastning som är samma som statslåneräntan (0,9 procent i år). Nästa år höjs schablonavkastningen till statslåneräntan plus 0,75 procentenheter, och den ska alltid vara lägst 1,25 procent.

Avdragsrätten för förvaltningsutgifter slopas, och skatteintäkterna ökar med 0,18 miljarder kronor. Det blir också strängare regler för investeraravdrag. Där får staten in 18 miljoner kronor till.

Reglerna för momsavdrag i koncerner ändras så att statens inkomster ökar med 54 miljoner kronor.

Dyrare bensin

Energiskatten på bensin höjs med 48 öre litern och på diesel med 53 öre litern. På det kommer moms. Jordbruk och skogsbruk kompenseras för skattehöjningarna på diesel och får utöver det sänkt koldioxidskatt, 27 öre per liter, under tre år.

Dessutom ska den årliga indexomräkningen av skatterna på bensin och diesel bygga på ändringar i konsumentpriserna plus 2 procentenheter.

Ändringarna i skatter på drivmedel ökar statens inkomster med 3,82 miljarder kronor nästa år.

Det blir också nya skatteregler för el från förnybara källor. Ändringarna ska träda i kraft den 1 juli och ger staten 0,1 miljarder kronor mer andra halvåret 2016.

Nya regler för koldioxidskatt på bränsle till uppvärmning i vissa sektorer gör att statens inkomster från den skatten blir 0,28 miljarder kronor lägre än beräknat.

Skatterabatten för gåvor till ideell verksamhet slopas vid nyår. Det ger statskassan 0,25 miljarder kronor mer.

Samtidigt befrias ideella second hand-butiker från moms. Det minskar statens inkomster nästa år med 0,15 miljarder kronor.

Efter bannor från EU för att det är moms på porto avskaffas den. Staten går miste om 0,17 miljarder kronor.

Utöver de förslag som ska komma i budgetpropositionen har riksdagen tidigare beslutat att det från och med nästa år inte blir något avdrag alls för pensionssparande, vilket ökar statens inkomster med 1,36 miljarder kronor.

Riksdagen har också beslutat om höjda kontrollavgifter och förseningsavgifter inom skatteförfarandet. Avgiftshöjningarna ger statskassan 0,11 miljarder kronor.

 

Länk till regeringens lista på skatteförslag

 

Forrige artikel Försäkringskassan vill utreda tredje kön Næste artikel Utredare: Sverige ska skjuta upp satelliter Utredare: Sverige ska skjuta upp satelliter

"Begränsa antalet passagerare och minska trängseln i kollektivtrafiken"

UPPMANING. Under dagens pressträff med socialministern och Folkhälsomyndigheten kom ytterligare uppmaningar för att minska smittspridning. Stanna hemma i påsk, undvik rusningstrafik och trängsel i kollektivtrafiken samt skjut på idrottsarrangemang – även de som innefattar färre än 50 personer.