Debatt

Sänk skatten för små öltillverkare

Alla EU:s länder utom Sverige och Spanien använder denna möjlighet. Det är dags att Sverige också sänker skatten för små öltillverkare – och det brådskar. Det skriver styrelsen för Sveriges oberoende bryggerier.

Ett av många mikrobryggerier utanför Stockholm.
Ett av många mikrobryggerier utanför Stockholm.Foto: Fredrik Sandberg/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Sverige har de senaste åren berikats med hundratals hantverksbryggerier som skapar mångfald på Systembolagets hyllor och ute på landets restauranger och pubar. Nu hotas branschen av skenande kostnader för el, råvaror, förpackningar och transporter. Risken är stor att nedläggningar och konkurser kommer redan i vinter.

Nu är bryggerierna och därmed mångfalden hotade. 

Det finns en politisk åtgärd som snabbt skulle kunna göra skillnad tack vare att EU:s regler om alkoholskatt tillåter sänkt skatt för små öltillverkare. Genom halverad alkoholskatt skulle hantverksbryggerierna ges en chans att hävda sig på en marknad som domineras av gigantiska, multinationella bryggerikoncerner. Alla EU:s länder, utom Sverige och Spanien har gjort på detta sätt. Det är dags att använda denna möjlighet även i Sverige – och det brådskar.

Styrelsen, Sveriges oberoende bryggerier

Erik Frithiof
Hyllie Bryggeri
Hans Skan
Wermlands Brygghus
Anette Pålsson
Grästorps Bryggeri
Christian Figved
Akia Brygghus
Jonas Kandefelt,
Nyköping Brewing Co.
Nils Hultkrantz,
Stigbergets Bryggeri
Philip Hafstad,
Svartbergets Fjällbryggeri
Daniel Granath,
Poppels Bryggeri

Sveriges hantverksbryggerier är en bransch som vuxit och skapat många arbetstillfällen och dryckesglädje det senaste decenniet.

Antalet nya bryggerier växer

Sedan snart tjugo år tillbaka finns bara sex stora svenska bryggerier som dominerar den inhemska marknaden. Även på global nivå dominerar ett fåtal bryggerijättar. Det största företaget svarar ensamt för en fjärdedel av världens ölproduktion. De senaste decennierna har vi sett en mottrend. Antalet små bryggerier, som hantverksmässigt tillverkar öl, har ökat kraftigt. I nästan alla EU:s medlemsstater har antalet bryggerier mer än dubblerats under det senaste decenniet. Även i Sverige har hantverksölen haft stark tillväxt. I Sverige finns i dag flera hundra mindre bryggerier som brygger öl för försäljning på Systembolaget eller på restauranger.

Även om dessa svarar för knappt 5 procent av Systembolagets försäljning så svarar de för en betydande del av bredden i ölsortimentet. På Systembolaget säljs 5 834 ölsorter. Av dessa stod svenska hantverksbryggerier för två tredjedelar. 

Nu är bryggerierna och därmed mångfalden hotade. Prishöjningar drabbar hela ekonomin, men bryggerinäringen är särskilt hårt utsatt. Kostnadsökningarna slår mot alla insatsvaror, elektricitet, transporter, råvaror och emballage som flaskor och engångsfat. Hantverksbryggerierna drabbas dessutom av den allmänna krisen i besöksnäringarna, som tillhörde de hårdast drabbade under pandemin. När besöksnäringen stagnerar, drabbar det därför även den lokala bryggerinäringen.

Annan verklighet

EU har insett att de små bryggeriernas tillvaro skiljer sig dramatiskt från jättarna. Därför tillåter EU:s alkoholskattedirektiv lägre alkoholskatt för små producenter. Nedsättningen av skatten tillåts vara upp till hälften av standardskattesatsen för öl. Alla EU-länder utom Sverige och Spanien har utnyttjat denna möjlighet. Även Norge och USA har lägre skatt för små öltillverkare.

Sveriges oberoende Bryggerier har tagit fram ett förslag på en skattenedsättning - en ”trappa” där de allra minsta med en produktion under 500 000 liter ges en maximal skattenedsättning, 50 procent, medan reduktionen därefter gradvis trappas av tills standardskattesatsen nås vid en produktion över 6 miljoner liter. Drygt 370 svenska bryggerier skulle omfattas av en sådan skattenedsättning, och nästan alla skulle få maximal skattenedsättning. Skattebortfallet om punktskatten på öl sätts ned för små bryggerier i enlighet med förslaget från Sveriges Oberoende Bryggerier kan beräknas till ungefär 75 miljoner kronor, vilket motsvarar knappt en halv promille av de totala intäkterna från punktskatt på alkohol.

Det är alltså inga stora skattebortfall vi talar om för att ge småbryggerierna bättre marginaler utan att behöva höja priserna. Folkhälsoeffekten torde vara obefintlig, eftersom inga produkter skulle bli billigare vid tappen eller på hylla. 

Vi uppmanar den landsbygdsvänliga majoriteten i riksdagen – hur den än formeras – att ta tag i frågan innan Sverige blir ett lite fattigare land.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024