Säkrare i domstolarna

RÄTTSVÄSEN. En utredning föreslår att det ska bli säkrare i landets domstolar.

Mattias Croneborg

Utredningen vill att domstolarna ska få bättre möjligheter att hindra hot, trakasserier och påverkan av brottsoffer och vittnen. Åhörarna ska därför kunna hänvisas till en sidosal i stället för att följa förhandlingen inne i rättssalen.

För utsatta brottsoffer och vittnen ska det också blir större möjlighet att närvara genom videokonferens. Ordföranden ska inte bara kunna visa ut störande personer från rättssalen utan även från domstolsbyggnaden.

Utredningen vill även skärpa reglerna för hur åhörare får använda mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning. Rättens ordförande ska också helt kunna förbjuda sådan utrustning i rättssalen.

Det ska även bli förbjudet att fotografera andra personer i väntrum och andra allmänna utrymmen i domstolarna. Lagtexten förtydligas även så att det tydligt framgår att fotografering in i en rättssal omfattas av det fotograferingsförbud som redan gäller inne i rättssalen.

Däremot föreslås inte något allmänt förbud mot att i domstol bära kläder, emblem eller symboler som anspelar på vissa organisationer. Ett sådant förbud bedöms vara oförenligt med grundlagen.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00