Så tycker branschen om regeringens budget

Brist på faktiska reformer och kritik mot avveckling av investeringsstöd för hyresrätter och energieffektivisering är några av branschens reaktioner på regeringens budget. ”Vi har ett stort behov av fler bostäder, som vi inte ser några åtgärder för”, säger Stina Olén, vd, Studentbostadsföretagen. 

Regeringen får kritik för att inte satsa på bostadsreformer i den nya budgeten som finansminister Elisabeth Svantesson presenterade under tisdagen. 
Regeringen får kritik för att inte satsa på bostadsreformer i den nya budgeten som finansminister Elisabeth Svantesson presenterade under tisdagen.  Foto: Pontus Lundahl / TT
Louise Carlsson-Örning

Att regeringens budget för 2023 skulle vara stram var väntat. För branschen var det inte heller oväntat att det inte tillkommer några omfattande bostadspolitiska satsningar.

Startlånet till förstagångsköpare till exempel som har utretts nu. Det är något som inte finns med. Man har inte heller aviserat höjt bolånetak som skulle kunna vara en åtgärd för att främja det ägda boendet. Eller sänkningen av ISK-skatten som finns med i Tidöavtalet.

– Regeringen skriver uttryckligen i budgeten att man vill hålla uppe byggandet. Men allt pekar mot att det sker en inbromsning. Samtidigt har regeringen ett begränsat reformutrymme. Då måste man våga genomföra större strukturreformer istället. Till exempel innebär regelförenklingar inga större kostnader. I det här läget måste man visa handlingskraft och våga prioritera samhällsbyggandet, säger Anna Broman, bostadspolitisk expert på Byggföretagen till Altinget. 

I den bostadspolitik som bostadsminister Andreas Carlson (KD) presenterat ligger fokus bland annat på att främja eget ägandet och att underlätta för förstagångsköpare att ta sig in på bostadsmarknaden. Här ser Anna Broman flera åtgärder som regeringen kunde valt att prioritera. 

– Startlånet till förstagångsköpare till exempel som har utretts nu. Det är något som inte finns med. Man har inte heller aviserat höjt bolånetak som skulle kunna vara en åtgärd för att främja det ägda boendet. Eller sänkningen av ISK-skatten som finns med i Tidöavtalet och som skulle kunna möjliggöra sparandet till en första bostad, säger hon.