Debatt

Så kan regeringen frigöra fler studentbostäder

Manuella studiekontroller innebär att studentbostäder inte frigörs i den takt som skulle vara önskvärd. Ytterst leder det till att studenter blir utan bostad för att bostäder bebos av icke-studenter, skriver representanter för studentorganisationer samt Studentbostadsföretagen.

Studenter väljer bort Stockholm som studiestad på grund av bostadsbristen.
Studenter väljer bort Stockholm som studiestad på grund av bostadsbristen.Foto: Chris Anderson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Samtliga debattörer

Gabriella Näslund
Ordförande Göteborgs förenade studentkårer
Viktorija Pešić
Ordförande Stockholms studentkårers centralorganisation
Stina Olén
Vd Studentbostadsföretagen

Bristen på bostäder hindrar unga från att utbilda sig. Att bygga mer är viktigt, men minst lika viktigt är att de studentbostäder som faktiskt finns, hyrs ut till just studenter. För att uppnå detta, behöver rättssäkra och effektiva studiekontroller göras regelbundet. Därför uppmanar vi regeringen att göra verklighet av myndigheternas förslag att tillåta digitala kontroller. Det är en snabb och enkel åtgärd som skulle kunna ge stor effekt redan kommande läsår.

Bostadsmarknaden påverkar studieval

Att fler studentbostäder behöver frigöras vid terminsstarterna kan knappast ha undgått någon. Inte heller att den tuffa bostadsmarknaden påverkar ungas studieval. Enligt en undersökning som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag av Studentbostadsföretagen väljer hela 41 procent av studieintresserade unga bort Stockholms universitet på grund av bostadssituationen. Motsvarande siffra för Göteborgs universitet är 29 procent.

Studentorganisationer, bostadsföretag och myndigheter är eniga om att automatiserade digitala processer är framtiden.

Lika viktigt som att bygga fler studentbostäder där det behövs, är det att säkerställa att det är aktiva studenter som bor i studentbostäderna. För att göra detta behöver hyresvärdar i dag begära in studieintyg från sina hyresgäster på papper eller mejl. Dessa studiekontroller är mycket tidskrävande och svåra att kvalitetssäkra. Dels förekommer det fusk med intyg och att hyresgäster drar ut på processen, dels utgör den mänskliga faktorn och tidsbrist en kvalitetsrisk vid manuell hantering av tusentals ärenden.

Dyr administration höjer hyran

Kort sagt innebär dagens manuella studiekontroller att studentbostäder inte frigörs i den takt som skulle vara önskvärd. Ytterst leder det till att studenter blir utan bostad för att bostäder bebos av icke-studenter. Därtill driver onödig administration kostnader som måste täckas av hyresintäkterna, vilket också drabbar studenterna.

Studentorganisationer, bostadsföretag och myndigheter är eniga om att automatiserade digitala processer är framtiden. Utöver de uppenbara skälen om bättre nyttjande av studentbostadsbeståndet och kostnadsbesparingar, skulle det också innebära en säkrare personuppgiftshantering.

Den förra regeringen gav Universitetskanslerämbetet i uppdrag att utreda möjligheterna att dela data om antagning och studiemeriter med bostadsföretag. I julveckan rapporterade myndigheten uppdraget och föreslår att möjliggöra digitala studiekontroller genom ett par tillägg i förordningen som reglerar Ladok och antagningssystemet. Med de paragraferna på plats kan bransch och myndigheter sedan skapa de API-lösningar som skulle säkra effektiva och rättssäkra studiekontroller.

Öppna för digitala kontroller

Även om utredningen som helhet är mer omfattande och kräver vidare beredning i Regeringskansliet bör regeringen gå vidare med den enskilda frågan om studiekontroller. Alla parter är som sagt överens om att detta är en angelägen fråga och det finns ett förankrat förslag att ta vidare. Nu behövs bara politisk handlingskraft. Att skyndsamt öppna upp för digitala kontroller, skulle kunna frigöra många fler studentbostäder redan nästa läsår.

Nämnda personer

Stina Olén

Vd Studentbostadsföretagen
Master i sociologi (Växjö uni. 2008)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024