Så kan ny lag påverka årets hyresförhandlingar

Efter en långdragen förhandlingsprocess om årets hyreshöjningar ska nu den nya lagen om tvistelösning för första gången testas skarpt. ”Vi hoppas att vi ska ha snabbare förhandlingar i år än vad vi haft någonsin tidigare”, säger Rikard Ljunggren, Fastighetsägarna.

”Vi vill så klart att man ska komma fram till en överenskommelse och att det inte ska behöva gå till en tvistelösning. Men nu finns det i alla fall en bortre gräns, en stupstock för förhandlingen och det har det inte funnits tidigare”, säger Fastighetsägarnas Rikard Ljunggren.
”Vi vill så klart att man ska komma fram till en överenskommelse och att det inte ska behöva gå till en tvistelösning. Men nu finns det i alla fall en bortre gräns, en stupstock för förhandlingen och det har det inte funnits tidigare”, säger Fastighetsägarnas Rikard Ljunggren.Foto: Erik G Svensson/TT
Louise Carlsson-ÖrningAxel Hyttnäs Telin

Bara ett par månader efter att årets hyror förhandlats klart har nu startskottet för nästa förhandlingsomgång gått. Men till skillnad från förhandlingarna om årets hyror har nu den nya lagen om ett oberoende tvistlösningsförfarande för de årliga hyresändringarna trätt i kraft.

Lagen innebär att om fastighetsägare och Hyresgästföreningen inte kommer överens om en ny hyresnivå kan hyresnämnden utse en särskild skiljeman att pröva tvisten. 

Syftet med den nya regleringen, som genomfördes som en del av Januariavtalet, är att göra hyresförhandlingarna mer effektiva, att minska de retroaktiva hyreshöjningarna och att minska riskerna för tvister mellan värdar och enskilda hyresgäster. 

Så funkar nya tvistelagen:

Om förhandlingen inte lett till en överenskommelse inom tre månader finns möjlighet att 

Skiljemannen avgör tvisten genom en skriftlig rekommendation till parterna.

En rekommendation ska meddelas parterna senast sex veckor efter det att hyresnämnden utsåg skiljemannen. 

Parterna ska omsätta en rekommendation i en förhandlingsöverenskommelse inom 14 dagar från det att rekommendationen meddelades.

En part som inte medverkar till att en rekommendation omsätts i en förhandlingsöverenskommelse är skyldig att ersätta motparten för den skada som uppstår till följd av detta, om parterna inte har avtalat om något annat.

Skiljemannen ska pröva tvisten utifrån de yrkanden som parterna har framställt och de omständigheter som de har åberopat. 


Källa: Lag (2022:1657) om tvistlösning inom ramen för vissa kollektiva hyresförhandlingar

Altinget logoBo och Bygg
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget bo och bygg får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00