Debatt

Så kan fler minska både elräkningarna och utsläppen 

El från vind- och solkraft har exploderat under de senaste åren. För att Sverige ska fortsätta leda utvecklingen bör miljöminister Romina Pourmokhtari (L) ta itu med regleringarna och kostnaderna som håller tillbaka omställningen, skriver Vida Wachtmeister, vd Otovo Sverige. 

Med rusande elräkningar och ett överhängande klimathot behöva Romina Pourmokhtari (L) göra det hon kan för att förenkla installationen av solceller, skriver debattören.
Med rusande elräkningar och ett överhängande klimathot behöva Romina Pourmokhtari (L) göra det hon kan för att förenkla installationen av solceller, skriver debattören.Foto: Maja Suslin/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Elpriserna i Sverige fortsätter att skena samtidigt som vi befinner oss mitt i en klimatkris och i beroendeställning till geopolitiskt opålitliga energiproducenter. Dessutom finns risken att de globala utsläppen av växthusgaser till följd av energiproduktion under 2022, blir de högsta hittills. Men vi kan närma oss en vändpunkt.

Mer grön el behövs

Enligt en färsk rapport från organisationen Ember har 2022 års globalt ökade elkonsumtionen, om tre procent jämfört med året innan, mötts av en betydligt större ökning av förnybar elproduktion. För ett gas- och kolberoende EU innebär det att den ökande produktionen av just sol-, vind- och vattenkraft har bromsat ökningen av fossila bränslen. Hittills har det pratats mycket om ”peak oil”, att användandet av olja når sin topp och börjar minska. Nu kan vi äntligen börja prata om en ”peak” för alla fossila bränslen.

I dag fastnar för många i långa och kostsamma processer då regler och områdesbestämmelser skiljer sig åt mellan kommuner.

Globalt börjar vi alltså se en förändring. I Sverige står förnybara energikällor för runt 60 procent av den totala elproduktionen. Men det räcker inte, vi behöver ännu mer grön el om vi ska få bukt med klimathotet. Och svenskarna vill göra mer. Enligt Sifo vill 300 000 villaägare investera i solceller. Helt förståeligt när många drabbas av stigande elräkningar. SD, M, KD och miljöministerns eget parti Liberalerna, lovade innan valet att de skulle se till att minska kostnaderna. Men det räcker inte. För att fler ska kunna planera långsiktigt och investera i solceller måste tekniken göras mer tillgänglig och regelverket förenklas.

Krångliga skatteregler

I dag fastnar för många i långa och kostsamma processer då regler och områdesbestämmelser skiljer sig åt mellan kommuner. Många kommuner säger att bygglov inte krävs, men regelverket innehåller en rad undantag och berättelser i hela Sverige vittnar om hur villaägare som vill sänka sina kostnader inte får lov att montera solceller på grund av fel lutning på taket eller för att en viss takfärg krävs. Även på skatteområdet kan mer göras. Det finns ett skatteundantag för viss egenproducerad el, men eftersom undantaget har ett tak hindras en ytterligare utbyggnad av solceller på byggnader runt om i Sverige.

Med rusande elräkningar och ett överhängande klimathot hoppas jag att Romina Pourmokhtari (L) gör det hon kan för att förenkla installationen av solceller. Hon behöver se över regelverk och skattebestämmelser så att de uppdateras till en verklighet där vi är i skriande behov av smart el.

Solceller bättre för klimatet

Fler solceller hjälper både till att sänka dagens löpande elkostnader och minskar behovet av en tillfällig månadsutbetalning från regeringen när elpriser rusar. Samtidigt som det är bra för klimatet och bidrar till att världen blir mindre beroende av fossila bränslen.

Nämnda personer

Romina Pourmokhtari

Klimat- och miljöminister (L)
Studier i statsvetenskap (Uppsala uni.)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00