Så bidrar Wikipedia till digitaliseringen av kulturarvet

När Ukraina firade sin 30-åriga självständighet lånade Riksarkivet ut ett historiskt dokument, Filip Orliks konstitution från 1710. Bilden av konstitutionen laddades upp på Wikipedia och fick i februari närmare 13 miljoner visningar. ”Det blir som ett skyltfönster för oss”, säger riksarkivarie Karin Åström Iko.

John Andersson, verksamhetschef på den ideella föreningen Wikimedia Sverige, och Karin Åström Iko, riksarkivarie. Riksarkivets bild på Filip Orliks konstitution från 1710 har fått stor spridning på Wikipedia.
John Andersson, verksamhetschef på den ideella föreningen Wikimedia Sverige, och Karin Åström Iko, riksarkivarie. Riksarkivets bild på Filip Orliks konstitution från 1710 har fått stor spridning på Wikipedia. Foto: Per Pettersson, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons, Jenny Odell, Riksarkivet, Riksarkivet via Wikimedia Commons
Miranda Olsson

Wikipedia är en av de plattformar som kulturarvsinstitutioner kan använda för att fler ska ta del av deras digitala material, så också människor utanför landets gränser. I Sveriges museers rapporter de senaste åren lyfter branschorganisationen gärna fram sina digitala besök, som i stor utsträckning består av innehåll som museerna har publicerat på Wikipedia.

I fjol uppgick dessa till 185,7 miljoner.

Det finns en frustration i kulturarvssektorn. Det går för långsamt.

John Andersson är verksamhetschef för den ideella föreningen Wikimedia Sverige som arbetar för att fler ska använda Wikipedia. Han beskriver för Altinget hur föreningen delar folkbildningsambitionerna med kulturarvsinstitutionerna.

– Vi försöker sprida kunskap till så många som möjligt, inom så många olika områden som möjligt, säger John Andersson.

Kulturarvsinstitutioner av olika slag arbetar i dag med att digitalisera sina samlingar och därigenom säkerställa bevarandet av och tillgången till material för såväl allmänheten som forskningen. Men röster har höjts för att det inte går fort nog.

– Det finns en frustration i kulturarvssektorn. Det går för långsamt, säger Karin Åström Iko till Altinget.